1. Trang chủ
  2. R22 (Ngày phát hành: 7/10/2021)

R22 (Ngày phát hành: 7/10/2021)

1. Bàn làm việc_Cho phép NVKD xem thống kê dữ liệu của bản thân KD (Của tôi)
2. AMIS Khuyến mại_Cho phép thiết lập và áp dụng CTKM khi KH cùng lúc mua nhiều hàng hóa thỏa điều kiện số lượng/giá trị thì được tặng quà/giảm tiền/giảm %
3. AMIS Khuyến mại_Bổ sung Thùng rác cho phép người dùng khôi phục/xóa hoàn toàn khỏi hệ thống
4. Màn hình danh sách cho phép tìm kiếm nhanh bản ghi theo các cột hiển đang hiển thị
5. Đơn hàng_Quản lý mong muốn cảnh báo/không cho phép KD lập đơn hàng có hàng hóa vượt quá số lượng tồn hoặc SL có thể đặt
6. NVKD muốn chuyển đổi Tiềm năng/Nhận xử lý Ao cơ hội không có thông tin tổ chức thành Khách hàng cá nhân
7. Quy trình làm việc_Cho phép thiết lập hành động gửi thông báo tới người dùng khi thêm/sửa/xóa bản ghi
8. Gửi Email_NVKD muốn tra cứu lịch sử gửi Email cho Khách hàng qua POP3/IMAP
9. Hàng hóa_NVKD muốn khi upload ảnh của hàng hóa thì giữ nguyên kích thước ban đầu, cập nhật hàng loạt ảnh hàng hóa
10. Quy trình làm việc_Tự động gửi thông báo cho NVKD khi được giao nhiệm vụ bằng quy trình làm việc tự động, quy trình chăm sóc
11. Sau khi khởi tạo dữ liệu, lần đầu tiên đăng nhập cho phép người dùng lựa chọn DS phân hệ Đơn giản/Đầy đủ
12. Trộn mẫu/In_Đối với các trường dạng Ngày, NVKD mong muốn khi in hiển thị được theo dạng Ngày … Tháng … Năm … để đúng định dạng với mẫu của DN, cải tiến chức năng Thêm mẫu
13. Cơ hội_ Form Thêm/Sửa/Sinh, Cho phép sửa lại địa chỉ cơ hội
14. Trộn mẫu/In_Cải tiến UI đẹp hơn, bổ sung chức năng Xuất file định dạng gốc, In, Xem mẫu
15. In/Trộn mẫu_Mang đi sẵn mẫu in Đơn hàng, Báo giá để người dùng có thể trải nghiệm và hiểu được chức năng
16. Tồn kho_Cho phép xuất khẩu tồn kho chi tiết theo kho để đối chiếu chính xác tồn với Kế toán
17. Màn hình danh sách dạng danh sách_Cho phép người dùng thiết lập thứ tự sắp xếp các bản ghi mặc định của giao diện
18. AMIS Khuyến mại_Trường hợp có Áp dụng CTKM tặng hàng, cho phép đồng bộ Đánh dấu là hàng khuyến mại sang AMIS ACT và AMIS kế toán (SME Cloud)
19. Kết nối với SMSBrandName của VMG, NorthTelecom, eSMS và FPT
20. Kết nối AMIS Kế toán_Cho phép tra cứu tồn kho/chọn mã quy cách từ dữ liệu tồn kho theo mã quy cách của SME Cloud
21. Báo cáo đánh giá hiệu quả đi tuyến

Cập nhật 08/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận