1. Trang chủ
  2. SMS Brandname

SMS Brandname

1. Thiết lập SMS Brandname

Cho phép thiết lập SMS Brandname để gửi SMS đến khách hàng (riêng lẻ, hàng loạt) trực tiếp từ phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Kênh bán hàng\SMS Brandname.

Ở đây có 2 loại kết nối SMS Brandname: SMS cá nhân và SMS hệ thống.

  • SMS cá nhân là do mỗi người dùng tự thiết lập và chỉ kết nối ở tài khoản của nhân viên đó.
  • SMS hệ thống là do Quản trị hệ thống của doanh nghiệp thiết lập và sẽ tự động kết nối ở tài khoản của tất cả nhân viên (Khi sử dụng các quy trình tự động, hành động gửi SMS sẽ được gửi từ SMS hệ thống).

Lựa chọn tổng đài bạn muốn kết nối và nhấn Kết nối.

Lưu ý: Trước khi thiết lập SMS, anh/chị cần phải liên hệ với các tổng đài (VHT , SouthTelecom, CMC, Viettel, VMG, NorthTelecom, ESMS hoặc FPT) để đăng ký sử dụng dịch vụ. Sau khi đăng ký thành công, tổng đài sẽ gửi cho anh/chị Tài khoản (API Key) và Mật khẩu (Secret Key).

Riêng đối với tổng đài SMS của Viettel, anh/chị cần điền thêm thông tin IP ở hệ thống quản lý chương trình nhắn tin Viettel.

Cụ thể như sau:

Ở Hệ thống quản lý chương trình nhắn tin của Viettel, anh/chị vào Quản lý người dùng\Thông tin tài khoản. Điền thông tin IP là 103.53.91.7,103.53.91.8,210.211.97.98,125.212.203.99,125.212.203.99,210.211.97.98

Sau đó nhấn Cập nhật để lưu lại.

Trên màn hình thiết lập SMS trên AMIS CRM, nhập Tài khoản, Mật khẩu (do tổng đài SMS cung cấp) và Thương hiệu của doanh nghiệp (tại đây lấy ví dụ thực hiện kết nối với FPT Telecom).

Nhấn Lưu để hoàn thành.

** Riêng đối với tổng đài South Telecom: AMIS CRM đáp ứng kết nối 2 loại tài khoản Trả sauTrả trước của tổng đài. Anh/Chị cần lựa chọn Loại tài khoản sử dụng tương ứng khi thiết lập kết nối.

Sau khi thiết lập SMS Brandname thành công, bạn có thể gửi tin nhắn (riêng lẻ, hàng loạt) cho khách hàng trực tiếp từ phần mềm.

2. Chức năng gửi SMS Brandname

Hỗ trợ gửi SMS đến khách hàng (Riêng lẻ, hàng loạt) trực tiếp từ phần mềm nhằm chăm sóc khách hàng nhanh chóng và tăng độ phủ của thương hiệu.

Hướng dẫn thực hiện

Chức năng gửi SMS Brandname đã được tích hợp trên các phân hệ Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ. (Tại đây lấy ví dụ là phân hệ Tiềm năng)

Khi cần liên hệ với khách hàng trong phân hệ nào, chọn phân hệ tương ứng để gửi tin nhắn cho khách hàng.

Có 2 cách gửi SMS Brandname:

Cách 1: Gửi tin nhắn trên giao diện Danh sách Tiềm năng

Trường hợp 1: Gửi SMS cho từng khách hàng riêng lẻ

Tích chọn vào khách hàng mà bạn muốn gửi tin nhắn.

Trên giao diện danh sách bản ghi, nhấn vào biểu tượng  sau đó chọn Gửi SMS.

Trên giao diện Gửi SMS, bạn tiến hành khai báo các trường thông tin. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể lựa chọn các mẫu tin nhắn có sẵn trong mục Chọn mẫu. Sau đó, nhấn Gửi để chuyển tin nhắn tới khách hàng.

Tin nhắn khi gửi tới khách hàng sẽ không hiển thị số điện thoại của người gửi mà thay vào đó là Thương hiệu (Brand) của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trong trường hợp chưa muốn gửi tin nhắn ngay tới khách hàng, bạn nhấn vào Đặt lịch để lựa chọn thời gian gửi tin nhắn tới khách hàng.

Trường hợp 2: Gửi SMS hàng loạt

Tích chọn vào các khách hàng bạn muốn gửi tin nhắn.

Để gửi tin nhắn cho toàn bộ khách hàng, tích vào ô vuông ở hàng trên cùng gần ô tùy chỉnh.

Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như trường hợp 1.

Cách 2: Gửi tin nhắn trên giao diện thông tin chi tiết khách hàng

Trên Danh sách Tiềm năng, tại cột Họ và tên, nhấn chuột vào tên khách hàng bạn muốn gửi tin nhắn.

Trên giao diện chi tiết khách hàng, nhấn Gửi SMS.

Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như cách 1.

3. Xem lại nhật ký gửi SMS

Để xem lại Nhật ký gửi SMS, trên giao diện Danh sách tiềm năng, bạn nhấn vào tên khách hàng muốn xem lại lịch sử gửi tin nhắn.

Tại giao diện Chi tiết khách hàng tiềm năng, trong phần Thông tin chung nhấn vào SMS để xem lại nhật ký gửi tin nhắn.

Tại mục SMS, bạn có thể xem lại toàn bộ tin nhắn đã gửi cho khách hàng.

Hoặc truy cập vào phân hệ Lịch sử gửi SMS để xem lịch sử gửi tin nhắn cho khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 19/04/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng