1. Trang chủ
  2. Lịch sử gửi SMS

Lịch sử gửi SMS

Trong quá trình kinh doanh/chăm sóc khách hàng, NVKD sẽ cần gửi tin nhắn SMS bằng SMS Brandname cho khách hàng để thông báo lịch hẹn hoặc chăm sóc khách hàng. Đối với khách hàng có nhiều nhân viên cùng chăm sóc thì sẽ có 1 NVKD gửi tin nhắn và trao đổi lại với các nhân viên khác để cùng nắm được thông tin.

Phân hệ Lịch sử gửi SMS giúp NVKD theo dõi được lịch sử gửi SMS của mình và cả nhân viên khác trong doanh nghiệp nhằm thuận tiện để kiểm tra thông tin, thống nhất trong hoạt động chăm sóc, mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Video hướng dẫn:

1. Danh sách Lịch sử gửi SMS

1.1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

1.2. Bộ lọc Lịch sử gửi SMS

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Người dùng tích chọn trường thông tin để hiển thị ô nhập dữ liệu tìm kiếm nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

1.3. Xuất khẩu toàn bộ danh sách Lịch sử gửi SMS

Tại màn hình danh sách Lịch gửi gửi SMS, nhấn Xuất khẩu toàn bộ.

Người dùng điền thông tin email nhận đường dẫn tải về tệp tin xuất khẩu. Sau đó nhấn Xuất khẩu để hệ thống thực hiện xuất khẩu toàn bộ lịch sử gửi SMS tại danh sách.

Khi hệ thống xuất khẩu xong, người dùng thực hiện tải về tệp tin bằng 2 cách:

  • Nhấn vào thông báo để hệ thống thực hiện tải về file xuất khẩu
  • Truy cập email được điền tại bước 2 và nhấn vào đường dẫn để tải file

Lưu ý: Đường dẫn tải tệp tin chỉ tồn tại trong vòng 30 phút.

2. Chi tiết Lịch sử gửi SMS

Tại chi tiết Lịch sử gửi SMS của khách hàng cụ thể, người dùng có thể xem chi tiết các thông tin của khách hàng, nội dung tin nhắn, ngày gửi, trạng thái,…

Ngoài ra, anh/chị cũng có thể tra cứu lịch sử gửi SMS của khách hàng bằng cách xem tại Lịch sử giao dịch ở màn hình danh sách đối với Tiềm năng hoặc xem tại Hoạt động ở màn hình danh sách đối với Khách hàng, Liên hệ.

Cập nhật 05/05/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng