1. Trang chủ
  2. Bàn làm việc

Bàn làm việc

Để kiểm soát tình hình kinh doanh, lãnh đạo/quản lý có thể theo dõi tình hình hoạt động của công ty/ Phòng ban/ NVKD thông qua các báo cáo phân tích.

1. Báo cáo trên Bàn làm việc

Phân hệ Bàn làm việc cung cấp nhanh biểu đồ các báo cáo khác nhau giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp một cách nhanh nhất.

Xem chi tiết các báo cáo trên phân hệ Bàn làm việc của AMIS CRM tại đây.

Danh sách các giao diện trên Bàn làm việc được hiển thị ở thanh bên trái. AMIS CRM cung cấp sẵn các giao diện: Tình hình kinh doanh, Việc cần làm, Khách hàng 360.

Anh/Chị chọn Cơ cấu tổ chức theo phòng/ban dể xem dữ liệu báo cáo thống kê theo phòng/ban. Hoặc chọn Của tôi để xem dữ liệu báo cáo thống kê theo bản thân NVKD.

2. Tùy chỉnh giao diện Bàn làm việc

2.1. Thêm giao diện

Ở thanh bên trái, nhấn Thêm giao diện.

Chọn biểu tượng cho giao diện và khai báo Tên giao diện.

Ở thanh bên trái, tích chọn các biểu đồ trên giao diện.

Giữ và kéo thả các biểu đồ để sắp xếp vị trí muốn hiển thị.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2. Sửa giao diện

Ở giao diện báo cáo đang xem, nhấn Sửa.

Từ phiên bản R39, phần mềm cho phép sửa giao diện mặc định Tình hình kinh doanh.

Sửa giao diện tương tự các thao tác thêm giao diện ở mục 2.1.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.3. Tùy chỉnh danh sách giao diện

Chức năng cho phép tùy chỉnh ẩn/hiện, sắp xếp danh sách giao diện trên Bàn làm việc.

Hướng dẫn thực hiện

Ở thanh bên trái, nhấn Tùy chỉnh.

Ở thanh bên trái, tích chọn các giao diện muốn hiển thị và bỏ tích chọn các giao diện không muốn hiển thị.

Giữ và kéo thả biểu tượng để sắp xếp danh sách giao diện.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

3. Phân quyền Bàn làm việc

Chức năng này cho phép phân quyền người dùng được xem biểu đồ nào trên phân hệ Bàn làm việc theo quyền dữ liệu.

Hướng dẫn thực hiện xem chi tiết tại đây.

4. Chia sẻ Bàn làm việc tùy chỉnh cho các nhân viên/bộ phận khác cùng sử dụng

Quản lý, Nhân viên kinh doanh mong muốn có thể tùy chỉnh bàn làm việc và chia sẻ cho NVKD/Bộ phận khác cùng sử dụng. Chức năng cho phép chia sẻ bàn làm việc tùy chỉnh cho các nhân viên/bộ phận khác trong doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

Ở giao diện Bàn làm việc tùy chỉnh của người dùng, nhấn biểu tượng và chọn Chia sẻ.

Người dùng lựa chọn đối tượng chia sẻ:

  • Mình tôi: chỉ hiển thị bàn làm việc tùy chỉnh này cho riêng tôi.
  • Mọi người: tất cả người dùng được phép xem bàn làm việc tùy chỉnh này.
  • Chọn người dùng: cho phép những người dùng được chọn xem được bàn làm việc tùy chỉnh này:
    • Nhấn chọn loại Người dùng hoặc Cơ cấu tổ chức
    • Mục Có sẵn hiển thị danh sách người dùng/cơ cấu tổ chức đang được kích hoạt. Tích chọn thông tin từ mục Có sẵn (nhấn Ctrl để chọn cùng lúc nhiều thông tin), sau đó nhấn Thêm để chuyển thông tin sang mục Được chọn.

Nhấn Lưu để lưu lại thông tin chia sẻ Bàn làm việc.

Lưu ý: Người dùng được chia sẻ bàn làm việc có toàn quyền sửa bàn làm việc đó.

Cập nhật 31/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng