1. Trang chủ
  2. Bàn làm việc

Bàn làm việc

Để kiểm soát tình hình kinh doanh, lãnh đạo/quản lý có thể theo dõi tình hình hoạt động của công ty/ Phòng ban/ NVKD thông qua các báo cáo phân tích.

1. Báo cáo trên Bàn làm việc

Phân hệ Bàn làm việc cho phép xem nhanh các báo cáo khác nhau

Phân hệ Bàn làm việc cung cấp nhanh biểu đồ các báo cáo khác nhau giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp một cách nhanh nhất.

Xem chi tiết các báo cáo trên phân hệ Bàn làm việc của AMIS Bán hàng tại đây.

Để xem các báo cáo thống kê theo dữ liệu của bản thân NVKD, chọn Của tôi.

2. Phân quyền Bàn làm việc

Chức năng này cho phép phân quyền người dùng được xem biểu đồ nào trên phân hệ Bàn làm việc theo quyền dữ liệu.

Hướng dẫn thực hiện xem chi tiết tại đây.

3. Chia sẻ Bàn làm việc tùy chỉnh cho các nhân viên/bộ phận khác cùng sử dụng

Quản lý, Nhân viên kinh doanh mong muốn có thể tùy chỉnh bàn làm việc và chia sẻ cho NVKD/Bộ phận khác cùng sử dụng. Chức năng cho phép chia sẻ bàn làm việc tùy chỉnh cho các nhân viên/bộ phận khác trong doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

Tại giao diện Bàn làm việc tùy chỉnh của người dùng, nhấn biểu tượng và chọn Chia sẻ.

Người dùng lựa chọn đối tượng chia sẻ:

  • Mình tôi: chỉ hiển thị bàn làm việc tùy chỉnh này cho riêng tôi.
  • Mọi người: tất cả người dùng được phép xem bàn làm việc tùy chỉnh này.
  • Chọn người dùng: cho phép những người dùng được chọn xem được bàn làm việc tùy chỉnh này:
    • Nhấn chọn loại Người dùng hoặc Cơ cấu tổ chức
    • Mục Có sẵn hiển thị danh sách người dùng/cơ cấu tổ chức đang được kích hoạt. Tích chọn thông tin từ mục Có sẵn (nhấn Ctrl để chọn cùng lúc nhiều thông tin), sau đó nhấn Thêm để chuyển thông tin sang mục Được chọn.

Nhấn Lưu để lưu lại thông tin chia sẻ Bàn làm việc.

Lưu ý: Người dùng được chia sẻ bàn làm việc có toàn quyền sửa bàn làm việc đó.

4. Ghim bàn làm việc

Chức năng cho phép người dùng chọn bàn làm việc hiển thị mặc định khi truy cập phân hệ.

Hướng dẫn thực hiện

Tại danh sách bàn làm việc của người dùng, nhấn biểu tượng để ghim bàn làm việc theo nhu cầu.

Lưu ý: Nếu người dùng ghim bàn làm việc được chia sẻ, sau đó bị hủy chia sẻ thì phần mềm mặc định hiển thị bàn làm việc mặc định của hệ thống.

Cập nhật 01/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?