1. Trang chủ
  2. R24 (Ngày phát hành: 27/11/2021)

R24 (Ngày phát hành: 27/11/2021)

1. Bàn làm việc_Tình hình thực hiện Doanh số_Bổ sung tham số Thống kê theo để thống kê riêng Doanh số đơn hàng cha/con
2. Quy trình làm việc, Quy trình chăm sóc_Cho phép thiết lập quy trình tự động cho phân hệ Hoạt động
3. Bàn giao công việc_Cho phép chọn nhanh NV để bàn giao trong danh sách những NV gần đây mà người dùng bàn giao
4. Phân hệ và trường_Cho phép ẩn các trường thông tin Địa chỉ của Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng
5. Đơn hàng_Cải tiến quản lý Đơn hàng cha con: khi sinh đơn hàng con từ đơn hàng cha, ngày ghi sổ ngầm định lấy theo ngày hiện tại, ngày giao hàng ngầm định để trống
6. Bổ sung phân hệ Thẻ chăm sóc để đáp ứng nghiệp vụ chăm sóc khách hàng sau bán
7. Cho phép thêm nhiệm vụ/gửi email có thể chọn nhanh 1 nhóm nhiều người dùng/người dùng trong CCTC thường xuyên tương tác để gửi Email/chọn là người liên quan
8. Khi tạo đơn hàng, cảnh báo khi đơn giá thấp hơn đơn giá sàn tính theo đơn vị tính được chọn tại đơn hàng
9. Quy trình làm việc, chăm sóc_Bổ sung hành động gửi SMS
10. Tra cứu tồn kho_Cho phép đồng bộ lại thông tin tồn kho 1 hàng hóa nếu KD thấy có sai sót
11. Quy trình phê duyệt_Cho phép hành động đề nghị ghi doanh số khi đơn hàng được phê duyệt để đẩy thông tin sang kế toán
12. AMIS Khuyến mại_Cho phép thiết lập CTKM khi mua đủ điều kiện được tặng 1 trong những hàng hóa trong danh sách
13. Cải tiến chức năng Chia sẻ giao diện màn hình danh sách cho người dùng/CCTC khác
14. Đơn hàng_Thêm Đơn hàng cho phép ngầm định thông tin Hạn thanh toán theo số ngày được nợ của Khách hàng
15. Thiết lập cá nhân_Cho phép thiết lập Nhóm người dùng theo nhu cầu của cá nhân để có thể chọn nhanh gắn liên quan công việc, gửi Email, chia sẻ dữ liệu
16. Màn hình danh sách_Cho phép xem tổng của các trường dạng Số/Tiền trên danh sách
17. Bảng thông tin hàng hóa_Bổ sung thêm thông tin mô tả ngầm định lấy từ mô tả của danh mục hàng hóa và đồng bộ với AMIS kế toán
18. Đơn hàng_Cảnh báo nếu Khách hàng mua hàng vượt quá hạn mức nợ

Cập nhật 08/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận