1. Trang chủ
 2. R11 (Ngày phát hành: 13/3/2021)

R11 (Ngày phát hành: 13/3/2021)

 1. Cơ hội_Bổ sung DSLQ Nội dung trao đổi
 2. Kết nối OmniChanel Haravan_Cho phép thiết lập người thực hiện Đơn hàng đồng bộ từ OmniChanel Haravan
 3. Kết nối AMIS Kế toán_Chuẩn hóa dữ liệu_Cho phép đồng bộ khách hàng, hàng hóa, tồn kho sau khi đã kết nối với ứng dụng amis kế toán TH KH đã sử dụng AMIS kế toán trước
 4. Khảo sát mức độ hài lòng (NPS) của người dùng AMIS Bán hàng bản AMIS.VN v2
 5. Amis accounting_Đáp ứng nghiệp vụ tra cứu tồn kho theo số lô, HSD cho CRM bản Platform
 6. Trường hợp khi Thêm/Sửa bản ghi trùng với 1 bản ghi trong thùng rác, cho phép nhanh chóng khôi phục dữ liệu để xử lý dữ liệu
 7. Khách hàng_Cho phép thống kê ngày mua hàng gần nhất của KH để lọc DS KH lâu chưa mua hàng thực hiện chăm sóc
 8. Cho phép người dùng có thể tự tra cứu được thông tin cá nhân (Phòng ban/Vai trò) trên AMIS Bán hàng
 9. Quy tắc phân bổ_Cho phép thiết lập phân bổ bản ghi lần lượt cho 1 vài nhân viên cùng vai trò trong 1 CCTC
 10. Cải tiến giao diện theo thiết kế mới màn hình danh sách các phân hệ Tiềm năng/ Liên hệ/ Khách hàng/ Cơ hội
 11. Hàng hóa_Cho phép gộp trùng hàng hóa
 12. Nhận xử lý Ao_Cho phép mang Nội dung trao đổi từ Ao cơ hội sang Khách hàng/Liên hệ khi nhận xử lý
 13. Bàn giao công việc_Cho phép gửi Email thông báo cho người nhận bàn giao công việc
 14. API_Mở API để các phần mềm khác kết nối với CRM
Cập nhật 12/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?