8. Dành cho nhà phát triển

Nội dung

API

Cổng API để các phần mềm khác kết nối với AMIS Bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Chỉ người dùng có quyền Thiết lập API mới sử dụng được tính năng này.

Trên giao diện AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Dành cho nhà phát triển/API.

Người dùng nhấn Kết nối để kết nối AMIS Bán hàng với hệ thống, website khác. Để xem hướng dẫn chi tiết, nhấn vào Tài liệu hướng dẫn.

Khi thực hiện kết nối API thành công:

  • API chỉ hỗ trợ lấy thông tin, không cập nhật vào AMIS Bán hàng các dữ liệu: Nhân viên, Cơ cấu tổ chức, Vật tư hàng hóa, Tồn kho, Công nợ khách hàng
  • API hỗ trợ Thêm/Cập nhật 2 chiều AMIS Bán hàng với ứng dụng bên ngoài các dữ liệu: Khách hàng, Liên hệ, Đơn hàng

Lưu ý: Chỉ có thể đồng bộ dữ liệu nếu API đang có trạng thái là Kết nối và ứng dụng đồng bộ đúng thông tin AppID và Bảo mật.

Xem chi tiết Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tại đây.

Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger