2. Khách hàng

Phân hệ Khách hàng trên phần mềm dùng để quản lý các khách hàng tổ chức. Đối với các công ty có nhu cầu quản lý cả khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân trên phân hệ Khách hàng thì khi thêm mới khách hàng cần tích chọn nút “Khách hàng cá nhân”.

Quản lý khách hàng của doanh nghiệp trên phần mềm gồm 2 công việc chính là Thêm mới khách hàngQuản lý các hoạt động liên quan đến khách hàng. Cụ thể như sau:

2.1. Thêm mới Khách hàng

AMIS Bán hàng cho phép tạo Khách hàng bằng nhiều cách khác nhau:

Cách 1: Nhập các thông tin vào mẫu Thêm Khách hàng: Nhập thủ công tất cả thông tin của Khách hàng, thực hiện thêm lần lượt từng Khách hàng. Người dùng có thể nhập chi tiết vào mẫu Thêm khách hàng hoặc Nhân bản từ Khách hàng đã có trên phần mềm.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Khách hàng

 • Vào phân hệ Khách hàng, nhấn
 • Trên giao diện Thêm khách hàng, khai báo các thông tin khách hàng. Nhấn Cất.

Nhân bản Khách hàng

 • Trên danh sách khách hàng, nhấp đúp chuột trái vào khách hàng tương ứng để nhân bản.
 • Trong bản ghi chi tiết khách hàng, nhấn , chọn Nhân bản.
 • Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản khách hàng. Nhấn Cất.

Cách 2: Thêm hàng loạt Khách hàng bằng chức năng Nhập khẩu: AMIS CRM 2.0 cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Khách hàng có đuôi xls, xlsx, ods, csv, vcf. Chi tiết tại đây.

Cách 3: Chuyển đổi từ Tiềm năng thành Khách hàng: Hệ thống cho phép chuyển đổi Tiềm năng thành Liên hệ, Khách hàng và Cơ hội trên trang chi tiết tiềm năng.

 • Vào phân hệ Tiềm năng, nhấn vào thông tin Họ và tên bản ghi để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.
 • Nhấn chọn Chuyển đổi.
 • Điền các thông tin để chuyển đổi tiềm năng. Sau đó nhấn Chuyển đổi.
 • Tại giao diện Đã chuyển đổi tiềm năng, bạn nhấn vào dòng Khách hàng để chuyển đến bản ghi Khách hàng vừa chuyển đổi.

Lưu ý:

 • Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.

2.2. Quản lý Khách hàng

Cho phép quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng một cách dễ dàng trên phần mềm AMIS Bán hàng.

2.2.1. Danh sách Khách hàng

Giúp quản lý và theo dõi Khách hàng đã ghi nhận trên ứng dụng AMIS Bán hàng.

1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Bộ lọc Khách hàng

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Người dùng tích chọn trường thông tin để hiển thị ô nhập dữ liệu tìm kiếm nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Chức năng hàng loạt

Tại phân hệ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng  để hiển thị các chức năng hàng loạt như Cập nhật hàng loạtChuyển đổi hàng loạt,… Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

4. Chức năng cho từng bản ghi

 •  Nhấn vào biểu tượng  để hiển thị Danh sách khách hàng.
 •  Nhấn chọn bản ghi, chương trình sẽ hiển thị thêm các chức năng.

4.1. Sinh: Cho phép người dùng Sinh Cơ hội, Báo giáĐơn hàng từ Khách hàng.

4.2. Gắn Thẻ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4.3. Chọn vào chiến dịch: Cho phép người dùng thêm các Khách hàng đã được tích chọn trên danh sách vào Chiến dịch.

 • Khi nhấn Chọn vào chiến dịch, chương trình sẽ hiển thị danh sách chiến dịch.
 • Người dùng chọn Chiến dịch, sau đó nhấn Chọn để thêm Khách hàng đó vào Chiến dịch.
 • Ngoài ra, người dùng có thể Thêm nhanh chiến dịch hoặc Thêm Chào hàng ngay trên giao diện Chọn chiến dịch bằng cách chọn chức năng tương ứng.

4.4. Thêm công việc:

 • Thêm nhiệm vụ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý khách hàng. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.
 • Thêm lịch hẹn: Cho phép người dùng được phân quyền tạo các Lịch hẹn cần làm với Khách hàng, khi xem thông tin chi tiết bản ghi Khách hàng. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.
 • Thêm cuộc gọi: Cho phép người dùng được phân quyền thực hiện các cuộc gọi cần làm với Khách hàng khi cần thiết. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.

4.5. Thêm nhanh hoạt động

Tại thanh bên phải, nhấn biểu tượng tương ứng để thêm nhanh Cuộc gọi/Nhiệm vụ/Lịch hẹn.

4.6. Chức năng khác

Nhấn vào biểu tượng  sẽ hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây.

4.7. Sắp xếp: Nhấn vào Tiêu đề cột và chọn Tăng/Giảm để sắp xếp danh sách

4.8. Tìm kiếm: Nhấn vào Tiêu đề cột và chọn Tìm kiếm để hiển thị trường thông tin tìm kiếm tại slidebar trái.

2.2.2. Chi tiết bản ghi Khách hàng

1. Các chức năng trên chi tiết bản ghi Khách hàng

 • Nhấn vào thông tin Mã khách hàng hoặc Họ và tên bản ghi để hiển thị giao diện chi tiết bản ghi khách hàng.
 • Tại giao diện chi tiết bản ghi khách hàng, nhấn biểu tượng   để hiển thị thêm các tính năng mở rộng.

Tại giao diện chi tiết bản ghi khách hàng, trong phần Danh sách liên quan cho phép thêm các mục mới vào danh sách liên quan hoặc tùy chỉnh danh sách liên quan.

Xem hướng dẫn cách thao tác trên Danh sách liên quan tại đây.

2. Lịch sử giao dịch

Cho phép người dùng xem lại lịch sử các thay đổi đối với bản ghi.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Gọi điện

Cho phép người dùng thực hiện gọi điện trực tiếp từ phần mềm cho Khách hàng bằng tổng đài VOIP. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Gửi email

Cho phép người dùng thực hiện gửi email cho Khách hàng ngay trên phần mềm AMIS CRM 2.0. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Gửi SMS

Cho phép người dùng gửi SMS trực tiếp cho Khách hàng từ phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

6. Thông tin Ngày mua hàng gần nhất

Chức năng cho phép NVKD thống kê ngày mua hàng gần nhất của khách hàng nhằm lọc danh sách khách hàng lâu chưa mua hàng để thực hiện chăm sóc.

Hướng dẫn thực hiện

Tại mục Thông tin hệ thống trong chi tiết bản ghi khách hàng hiển thị thông tin Ngày mua hàng gần nhất là ngày đặt hàng gần nhất của các đơn hàng trong danh sách liên quan Đơn hàng của khách hàng đó.

7. Sinh Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng từ Khách hàng

 • Tại giao diện Danh sách Khách hàng, tích chọn khách hàng muốn sinh Cơ hộiBáo giá hoặc Đơn hàng, sau đó nhấn Sinh và chọn chức năng tương ứng.
 • Hoặc tại giao diện Chi tiết bản ghi Khách hàng, người dùng nhấn Sinh và chọn chức năng tương ứng.

Lưu ý: Có thể sinh hàng loạt Cơ hội, Đơn hàng từ Khách hàng bằng cách tích chọn các bản ghi muốn sinh, sau đó nhấn Sinh và chọn chức năng tương ứng.

Cập nhật 13/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger