1. Trang chủ
  2. Cho phép nhanh chóng khôi phục dữ liệu trong trường hợp Thêm/Sửa bản ghi trùng với 1 bản ghi trong thùng rác

Cho phép nhanh chóng khôi phục dữ liệu trong trường hợp Thêm/Sửa bản ghi trùng với 1 bản ghi trong thùng rác

Chức năng cho phép người dùng nhanh chóng khôi phục dữ liệu để xử lý dữ liệu trong trường hợp thêm/sửa bản ghi trùng với 1 bản ghi trong thùng rác.

Hướng dẫn thực hiện

Khi người dùng thực hiện thao tác Thêm/Sửa thông tin khách hàng, hệ thống kiểm tra trùng dữ liệu theo các trường thông tin đã được thiết lập “Kiểm tra giá trị trùng“. Đối với trường thông tin bị trùng, phần mềm hiển thị cảnh báo như hình. Nhấn Xem ngay để xem danh sách bản ghi bị trùng trong thùng rác.

Hệ thống hiển thị các bản ghi trùng đang nằm trong thùng rác. Người dùng tích chọn bản ghi và chọn chức năng:

  • Nhấn Xóa để thực hiện xóa bản ghi được chọn trong thùng rác.
  • Nhấn Khôi phục để khôi phục bản ghi từ thùng rác.

Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền xóa bản ghi trong thùng rác/khôi phục bản ghi trong thùng rác mới thực hiện được thao tác này.

Cập nhật 12/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?