1. Trang chủ
  2. Quản trị dữ liệu

Quản trị dữ liệu

1. Thùng rác

Thùng rác hiển thị tất cả các bản ghi mà bạn có quyền truy cập đã bị xóa trong tài khoản AMIS CRM của người dùng.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Quản trị dữ liệu\Thùng rác.

Chọn phân hệ chứa các bản ghi bị xóa để hiển thị theo từng phân hệ.

Người dùng có thể lọc các bản ghi bị xóa bằng cách nhấn biểu tượng và thiết lập các điều kiện, sau đó nhấn Áp dụng.

Tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi và chọn Xóa/Khôi phục để thực hiện thao tác.

Lưu ý: Chỉ xóa được các bản ghi không có phát sinh dữ liệu liên quan đến bản ghi thuộc phân hệ khác.

Ngoài ra, người dùng có thể truy cập nhanh vào thùng rác bằng cách nhấn biểu tượng tại màn hình danh sách của các phân hệ và chọn Thùng rác.

2. Nhật ký truy cập

Chức năng này cho phép người dùng tra cứu lại chi tiết các thao tác trên phần mềm.

Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền Nhật ký truy cập mới sử dụng được chức năng này. Chi tiết phân quyền xem tại đây.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Quản trị dữ liệu\Nhật ký truy cập.

Tại giao diện Nhật ký truy cập, chọn khoảng thời gian để lọc danh sách nhật ký muốn xem và nhấn Tìm kiếm.

Nhấn Xuất khẩu để tải danh sách nhật ký truy cập theo từng trang dạng Excel về máy tính.

Tích chọn từng hoạt động/tất cả hoạt động và nhấn Xóa để xóa nhật ký hoạt động (Chức năng đang thi công).

3. Thông tin giấy phép sử dụng

Chức năng này cho phép người dùng tra cứu được thông tin giấy phép sử dụng phần mềm AMIS CRM.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Quản trị dữ liệu\Thông tin GPSD.

Màn hình giao diện Thông tin thuê bao hiển thị thông tin chi tiết gói thuê bao của doanh nghiệp đang sử dụng bao gồm: Gói, Số lượng người dùng, Ngày bắt đầu, Ngày hết hạn.

  • Nhấn Mua ngay hệ thống tự động mở tab mới với địa chỉ https://payment.misa.vn/crm để người dùng thực hiện Mua thêm/Gia hạn thuê bao.
  • Lịch sử thỏa thuận dịch vụ: Hệ thống hiển thị đến trang xem chi tiết lịch sử thỏa thuận sử dụng dịch vụ khi khách hàng mua phần mềm.

4. Xóa dữ liệu mẫu

Đối với các khách hàng mới sử dụng, hệ thống có sẵn dữ liệu mẫu các bản ghi. Chức năng này cho phép xóa toàn bộ dữ liệu mẫu của hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Chỉ vai trò Quản trị hệ thống mới có quyền thực hiện chức năng này.

Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Quản trị dữ liệu\Xóa dữ liệu mẫu.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành: Khi lựa chọn thao tác này, hệ thống thực hiện xóa tất cả bản ghi mẫu của hệ thống trên các phân hệ và xóa toàn bộ dữ liệu người dùng đã thêm trên các phân hệ đó.

Cập nhật 24/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng