1. Trang chủ
  2. R23 (Ngày phát hành: 30/10/2021)

R23 (Ngày phát hành: 30/10/2021)

1. Màn hình danh sách_Cho phép tìm kiếm nhanh trên tiêu đề cột, ẩn/hiện các trường thông tin bộ lọc, ghim nút chức năng và ô tích chọn bản ghi
2. Tra cứu tồn kho_Cho phép tùy chỉnh cột (thêm/ẩn), thay đổi thứ tự sắp xếp, độ rộng cột
3. Email_Cho phép gửi Email kèm chân chữ ký, nhập Email Reply-To, gửi dạng html
4. AMIS Khuyến mại_Cho phép thiết lập và áp dụng CTKM theo điều kiện tổng giá trị/số lượng hàng hóa/đơn hàng tích lũy trong 1 khoảng thời gian
5. Tồn kho_NVKD mong muốn số lượng đã đặt chưa giao không tính tới các đơn hàng có tình trạng Đã giao hàng
6. Báo giá_Cho phép NVKD chọn Hàng hóa theo mã quy cách khi làm Báo giá cho khách hàng
7. Tồn kho_Tính toán Số lượng có thể đặt/Đã đặt chưa giao chỉ lấy từ số lượng phát sinh trong đơn hàng con
8. Đồng bộ AMIS Kế toán_Đồng bộ các thông tin khách hàng cá nhân như CMND, Ngày cấp, Nơi cấp để theo dõi
9. Phân hệ và trường_Nhiệm vụ_Cho phép tùy chỉnh loại nhiệm vụ, mức độ ưu tiên, trạng thái theo nhu cầu của doanh nghiệp
10. Hóa đơn_Cho phép NVKD chọn lại đơn vị, chủ sở hữu của Đề nghị xuất hóa đơn trong trường hợp NVKD lập hộ người khác hoặc muốn xuất hóa đơn cho chi nhánh khác
11. Kết nối tổng đài VoIP VCC của VNPT
12. Khách hàng_Cho phép khai báo các thông tin khách hàng cá nhân đầy đủ các thông tin như Ngày sinh, Giới tính, CMND, Ngày cấp, Nơi cấp để theo dõi
13. Liên hệ_Khi thêm liên hệ đã chọn tổ chức thì có thể tự động copy được thông tin địa chỉ của tổ chức sang cho liên hệ
14. Lịch làm việc_Cho phép theo dõi lịch của cá nhân hoặc nhóm để NVKD, Quản lý KD tiết kiệm thời gian làm việc
15. Báo cáo tiến độ thực hiện Doanh số tuần_Cho phép xem báo cáo chi tiết theo nhân viên

Cập nhật 23/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận