1. Trang chủ
  2. R25 (Ngày phát hành: 21/1/2022)

R25 (Ngày phát hành: 21/1/2022)

  1. Hiển thị thông tin Mã khách hàng tại Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn, Hoạt động để KD có thể dễ dàng phân biệt, tra cứu thông tin trường hợp KH cá nhân cùng tên
  2. Thẻ chăm sóc_Bổ sung lịch sử chăm sóc trong thẻ chăm sóc
  3. Đơn hàng_Bổ sung thông tin tổng SL theo ĐVC trong bảng hàng hóa
  4. Người dùng, CCTC (Platform)_Cho phép lấy thông tin Quản lý trực tiếp, Trưởng của đơn vị từ AMIS Platform để thiết lập tự động hóa cho phép thông báo/gửi email/quy trình phê duyệt tới cấp quản lý của Chủ sở hữu
  5. Người dùng(AMIS v2)_Cho phép lấy thông tin Quản lý trực tiếp của NVKD từ AMIS v2 để thiết lập tự động hóa cho phép thông báo/gửi email/quy trình phê duyệt tới cấp quản lý của Chủ sở hữu
  6. Quy trình làm việc,quy trình chăm sóc_Cho phép thiết lập hành động gửi Email/SMS/thông báo trên Web, Mobile cho quản lý của chủ sở hữu/người thực hiện
  7. AMIS Khuyến mại_Đáp ứng CTKM loại mua hàng hóa đạt số lượng thì giảm số tiền trên 1 hàng hóa
  8. Hàng hóa_Cho phép theo dõi danh sách các báo giá, đơn hàng gắn tới hàng hóa
  9. Tổng đài VoIP_Khi có cuộc gọi tới, KD mong muốn có chuông báo (kể cả khi thao tác ở tab khác) để tránh nhỡ cuộc gọi KH gọi tới
Cập nhật 23/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận