1. Trang chủ
  2. Quản lý chương trình tích điểm

Quản lý chương trình tích điểm

AMIS Khuyến mại dùng để quản lý các chương trình tích điểm cho khách hàng.

Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới chương trình tích điểm

Trên AMIS Khuyến mại, vào tab Tích điểm. Nhấn Thêm để thêm chương trình tích điểm.

Khai báo các thông tin về chương trình tích điểm.

Nhấn Lưu để hoàn thành thêm mới chương trình tích điểm.

2. Danh sách chương trình tích điểm

2.1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Phần mềm AMIS Khuyến mại hiện cung cấp sẵn các giao diện: Tất cả tích điểm, Tích điểm đang hoạt động, Tích điểm ngừng hoạt động

2.2. Bộ lọc chương trình tích điểm

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Người dùng tích chọn trường thông tin để hiển thị ô nhập dữ liệu tìm kiếm nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.3. Thiết lập chương trình tích điểm

2.3.1. Thiết lập thời điểm tích điểm cho đơn hàng

Ở tab Tích điểm, nhấn Thiết lập.

Chọn thời điểm tích điểm cho đơn hàng theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.4. Thùng rác

Ở tab Tích điểm, nhấn biểu tượng  và chọn Thùng rác: Phần mềm hiển thị các chương trình tích điểm đã bị xóa vào thùng rác.

Xem chi tiết các thao tác trong Thùng rác tại đây.

2.5. Chức năng cho từng chương trình

Tích chọn 1 hoặc nhiều chọn chương trình, phần mềm hiển thị các chức năng:

  • Kích hoạt: Cho phép kích hoạt chương trình tích điểm
  • Ngừng kích hoạt: Cho phép ngừng kích hoạt chương trình tích điểm
  • Xóa: Cho phép xóa chương trình tích điểm

Di chuột vào dòng và nhấn biểu tượng  để sửa chương trình tích điểm.

3. Chi tiết Chương trình tích điểm

Tại màn hình danh sách chương trình tích điểm, nhấn vào thông tin Mã chương trình hoặc Tên chương trình để hiển thị giao diện chi tiết chương trình tích điểm.

3.1. Kích hoạt chương trình tích điểm

Cho phép thực hiện kích hoạt (đối với chương trình tích điểm chưa kích hoạt) để sử dụng chương trình tích điểm.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết chương trình tích điểm chưa kích hoạt, nhấn Kích hoạt.

3.2. Ngừng kích hoạt chương trình tích điểm

Cho phép thực hiện ngừng kích hoạt (đối với chương trình tích điểm đã kích hoạt) để dừng sử dụng chương trình tích điểm.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết chương trình tích điểm đã kích hoạt, nhấn Ngừng kích hoạt.

3.3. Sửa

Cho phép sửa bản ghi chương trình tích điểm.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết chương trình tích điểm, nhấn Sửa.

Sửa các thông tin của chương trình tích điểm, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

3.4. Nhân bản chương trình tích điểm

Cho phép nhân bản toàn bộ thông tin của chương trình đang xem sang 1 chương trình mới.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi chương trình tích điểm, nhấn biểu tượng  và chọn Nhân bản.

Khi chọn Nhân bản chương trình tích điểm thì hệ thống sẽ lấy thông tin tương ứng với chương trình tích điểm đó. Anh chị sửa các thông tin (nếu cần), sau đó nhấn Lưu để hoàn thành nhân bản sang 1 chương trình tích điểm mới.

3.4. Xóa chương trình tích điểm

Cho phép xóa chương trình tích điểm.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết chương trình tích điểm, nhấn biểu tượng  và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để xác nhận xóa chương trình tích điểm.

Cập nhật 19/06/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng