1. Trang chủ
 2. R26 (Ngày phát hành: 24/2/2022)

R26 (Ngày phát hành: 24/2/2022)

 1. Loại hàng hóa_Cho phép Nhập khẩu, Xóa hàng loạt ngoài MHDS tích chọn
 2. VOIP_Cho phép chuyển tiếp cuộc gọi cho NV khác khi nhận cuộc gọi đến trên CRM
 3. Thiết lập Thông tin tổ chức_Hiển thị các thông tin cơ bản của doanh nghiệp trên CRM
 4. Thiết lập_Quản lý mong muốn bắt buộc NVKD check out tại vị trí cửa hàng khi kết thúc phiên làm việc
 5. Chung_Cho phép KD quét QR Code nhanh để lưu thông tin khách hàng vào danh bạn/quay số gọi điện
 6. Thông báo_KD mong muốn có thể dễ dàng tìm kiếm/lọc lại các thông báo cần thiết
 7. Hàng hóa_Cải tiến danh mục hàng hóa, bảng hàng hóa các phân hệ, luồng đồng bộ kế toán để đáp ứng thay đổi thuế GTGT 8% năm 2022
 8. Đơn hàng_Cho phép ghi nhận thông tin Người nhận hàng khi sinh Đơn hàng từ Báo giá
 9. Cơ hội_Kết thúc thắng/thua cơ hội thì bắt buộc khai báo Lý do thắng/thua
 10. Cho phép chọn Loại hàng hóa khi lọc trường Loại hàng hóa/SP tại MHDS các phân hệ
 11. Chiến dịch_Cho phép KD chuyển nhanh sang giao diện gọi điện chào hàng trong Danh sách liên quan Khách hàng của Chiến dịch
 12. Đơn hàng_Cho phép cập nhật hàng loạt Tình trạng giao hàng, Thanh toán
 13. Nhập khẩu bảng hàng hóa_Nếu file nhập khẩu trống Diễn giải, Đơn vị tính,… thì nhập khẩu tự động lấy lên giá trị từ danh mục hàng hóa
 14. Đơn hàng_Cho phép tính toán hạn thanh toán theo số ngày được nợ của Khách hàng
 15. AMIS Khuyến mại_Cho phép áp dụng đồng thời chương trình tích lũy và chương trình khuyến mại; điều kiện tính tích lũy theo thành tiền sau chiết khấu nhưng không tính chiết khấu từ chương trình tích lũy
 16. AMIS Khuyến mại_Đối với khuyến mại đạt giá trị đơn hàng thì giảm %/số tiền, khi áp dụng vào đơn hàng KD mong muốn phân bổ vào các dòng hàng hóa chi tiết
 17. Chính sách giá_Cho phép thiết lập chính sách giá theo đơn vị tính chuyển đổi
 18. Đơn hàng_Đối với hàng hóa là dịch vụ (không có tồn kho), KD mong muốn phần mềm cảnh báo khi đặt hàng nếu doanh nghiệp thiết lập không cho bán vượt quá SL tồn
 19. Người dùng_Không cho phép ngừng kích hoạt/sửa vai trò quản trị hệ thống còn lại cuối cùng để đảm bảo luôn có ít nhất 1 user là quản trị hệ thống CRM
 20. Quy trình phê duyệt_Cho phép thiết lập người phê duyệt là quản lý trực tiếp của chủ sở hữu/Người thực hiện
Cập nhật 23/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận