1. Trang chủ
 2. Loại hàng hóa

Loại hàng hóa

1. Loại hàng hóa là gì

Loại hàng hóa là một nhóm những sản phẩm có liên quan chặt chẽ với nhau dựa trên các yếu tố:

– Giống nhau về chức năng

– Được bán cho cùng một nhóm khách hàng

– Được đưa vào thị trường theo cùng những kênh phân phối

– Được xếp cùng một mức giá nào đó.

2. Thêm mới Loại hàng hóa

2.1. Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Loại hàng hóa

 • Vào phân hệ Loại hàng hóa, nhấn Thêm ở góc phải màn hình để thêm Loại hàng hóa.
 • Trên giao diện Thêm Loại hàng hóa,  khai báo các Thông tin chi tiết của Loại hàng hóa.
 • Nhấn Lưu và thêm/Lưu để hoàn thành.

2.2. Nhân bản Loại hàng hóa

Tại chi tiết bản ghi Loại hàng hóa, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm và chọn Nhân bản.

Tại màn hình Nhân bản Loại hàng hóa chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin của bản ghi trước đó, NVKD sửa lại các thông tin cần thiết. 

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.3. Nhập khẩu Loại hàng hóa

Phần mềm cho phép ghi nhận hàng loạt thông tin Loại hàng hóa đã được nhân viên kinh doanh thu thập lại trong tệp nguồn có định dạng: .xls, .xlsx, .csv, .ods hoặc .vcf.

Tại màn hình danh sách, nhấn vào biểu tượng nhấn vào biểu tượng và chọn Nhập khẩu

Xem hướng dẫn nhập khẩu tại đây.

3. Quản lý Loại hàng hóa

3.1. Danh sách Loại hàng hóa

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Loại hàng hóa trên ứng dụng AMIS CRM.

3.1.1. Bộ lọc Loại hàng hóa

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3.1.2. Chức năng Sửa bản ghi 

 • Tính năng cho phép người dùng sửa lại thông tin của Loại hàng hóa.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách Loại hàng hóa, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi.

Tại màn hình chi tiết Sửa Loại hàng hóa, sửa lại Thông tin chung, Thông tin mô tả.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

3.1.3. Nhấn vào Tiêu đề cột để Sắp xếp danh sách 

Tại màn hình danh sách hãy nhấp vào tiêu đề cột bất kì như Mã, Tên loại hàng hóa, Thuộc loại, Ngừng theo dõi, Mô tả để sắp xếp danh sách các bản ghi theo thứ tự Tăng, Giảm hoặc Tìm kiếm.

3.1.4. Chức năng cho từng bản ghi

Xuất khẩu: Chức năng cho phép xuất dữ liệu từ các phân hệ trên AMIS CRM ra file định dạng xlsx.

Lưu ý: Để sử dụng chức năng Xuất khẩu người dùng phải được phân quyền sử dụng chức năng này.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xóa: Tính năng cho phép xóa hàng loạt bản ghi được chọn. 

Tại màn hình danh sách, tích chọn một hoặc nhiều bản ghi và nhấn vào biểu tượng chọn Xóa. 

Sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.

3.1.5. Chức năng hàng loạt trên phân hệ Loại hàng hóa

In

 • Tính năng cho phép in  danh sách Loại hàng hóa trên AMIS CRM.
 • Hướng dẫn thực hiện: 

Vào phân hệ Loại hàng hóa, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn In.

Tại màn hình Loại hàng hóa – In hệ thống sẽ thực hiện in toàn bộ bản ghi tại danh sách.

Nhấn In để hoàn thành.

Xuất khẩu toàn bộ

 • Tính năng cho phép xuất khẩu toàn bộ Loại hàng hóa
 • Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Loại hàng hóa, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn Xuất khẩu toàn bộ

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Thùng rác

 • Tính năng cho phép hiển thị tất cả các bản ghi mà bạn có quyền truy cập đã bị xóa trong tài khoản AMIS CRM của bạn.
 • Hướng dẫn thực hiện: 

Vào phân hệ Loại hàng hóa, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn Thùng rác.

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.

3.2. Thao tác với chi tiết bản ghi Loại hàng hóa

Nhấn vào thông tin Tên loại hàng hóa hoặc nhấp chuột trái liên tục hai lần vào bản ghi cần thao tác để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

3.2.1. Chức năng Sửa bản ghi

 • Tính năng cho phép người dùng sửa lại thông tin của Loại hàng hóa.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Cách 1: Sửa bản ghi

Tại chi tiết bản ghi Loại hàng hóa, chọn Sửa

Sửa lại các thông tin cần thiết. Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cách 2: Sửa một trường thông tin

Tại chi tiết bản ghi Loại hàng hóa, di chuột đến từng trường thông tin và nhấn vào biểu tượng

Sửa lại các thông tin cần thiết. Nhấn vào biểu tượng để lưu.

3.2.2. Các chức năng khác

Nhấn vào tính năng mở rộng biểu tượng   để hiển thị thêm các chức năng khác. 

Nhân bản 

 • Cho phép sao chép các dữ liệu giống với bản ghi trước đó.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi Loại hàng hóa, nhấn vào biểu tượng . Sau đó nhấn Nhân bản.

Tại màn hình Nhân bản Loại hàng hóa chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin của bản ghi trước đó, bạn sửa lại các thông tin cần thiết.

Nhấn Lưu và thêm/Lưu để hoàn thiện.

Nhật ký

 • Tại đây sẽ hiển thị các hoạt động liên quan tới bản ghi Loại hàng hóa
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi Loại hàng hóa, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình. Sau đó nhấn Nhật ký

Hệ thống sẽ lấy lên thông tin lịch sử hoạt động liên quan đến bản ghi.

Gửi phê duyệt

 • Tính năng cho phép NVKD gửi Loại hàng hóa cho bộ phận quản lý bán hàng phê duyệt theo quy trình phê duyệt.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi Loại hàng hóa, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình. Sau đó nhấn Gửi phê duyệt.

Để sử dụng tính năng này cần thiết lập quy trình phê duyệt. Sau khi thiết lập quy trình phê duyệt và NVKD gửi yêu cầu phê duyệt (trên web hoặc mobile), Quản lý nhận được bản ghi cần phê duyệt.  Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập quy trình phê duyệt tại đây.

In

 • Cho phép người dùng in thông tin bản ghi Loại hàng hóa của doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi Loại hàng hóa, nhấn vào biểu tượng . Sau đó nhấn In

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xóa

 • Tính năng cho phép xóa Loại hàng hóa đã chọn.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi Loại hàng hóa, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình. Sau đó nhấn Xóa.

Tại màn hình Xóa Loại hàng hóa, nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Cập nhật 23/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng