1. Trang chủ
 2. Báo cáo doanh số ghi nhận chi tiết theo đơn hàng

Báo cáo doanh số ghi nhận chi tiết theo đơn hàng

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Lãnh đạo, Quản lý, Nhân viên kinh doanh kiểm tra được doanh số ghi nhận cho Nhân viên kinh doanh, Đơn vị mình theo từng đơn hàng trong trường hợp có phát sinh chia doanh số cho nhau.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Đơn hàng/Báo cáo doanh số ghi nhận chi tiết theo đơn hàng

Bước 2: Nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn… cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Số đơn hàng: Hiển thị danh sách số đơn hàng của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Khách hàng, Giá trị đơn hàng, Người thực hiện, Đơn vị, Hàng hóa, Ngày đặt hàng, Ngày ghi sổ, Tình trạng giao hàng, Tình trạng thanh toán, Đã xuất hóa đơn tương ứng của Đơn hàng
 • Doanh số ghi nhận: Là tổng Doanh số thực hiện được của Ghi nhận doanh số của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn)
  • Tình trạng của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng thì lấy các đơn hàng không là đơn hàng cha. Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng cha thì lấy các đơn hàng là đơn hàng cha.
 • Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã tương ứng trong thông tin Địa chỉ hóa đơn của Đơn hàng
Cập nhật 20/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?