1. Trang chủ
  2. R19 (Ngày phát hành: 21/7/2021)

R19 (Ngày phát hành: 21/7/2021)

1. AMIS khuyến mại_Quản lý chương trình khuyến mại
2. Bàn làm việc_Cho phép NVKD xem được danh sách Khách hàng sắp sinh nhật/kỷ niệm thành lập
3. Bàn làm việc_Đối với các biểu đồ phân tích theo CCTC thì Lấy lên tên viết tắt CCTC để dễ dàng theo dõi trên biểu đồ
4. Bảng thông tin hàng hóa_Cho phép tính toán, thể hiện được chiết khấu trên tổng giá trị đơn hàng, báo giá, hóa đơn
5. Bàn làm việc_Cho phép NVKD xem được Danh sách Liên hệ sắp sinh nhật
6. Bàn làm việc_Cho phép NVKD xem được danh sách Tiềm năng sắp sinh nhật
7. Kết nối aiMarketing_Đồng bộ thông tin tình trạng xử lý Ao cơ hôi về aiMarketing
8. Chiến dịch chăm sóc_Cho phép tùy biến bộ câu hỏi chăm sóc theo nhu cầu
9. Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng theo Đơn vị/NVKD và loại hàng hóa bổ sung tham số Loại đơn hàng, dữ liệu thống kê Bao gồm đơn hàng bản nháp
10. Khách hàng_Cho phép xem thống kê nhanh hàng hóa đã mua kèm đơn giá chi tiết của từng khách hàng
11. Nhập khẩu_Cải tiến để người dùng dễ dàng tra cứu danh sách bản ghi nhập khẩu thất bại kèm chi tiết lỗi
12. Cải tiến lại giao diện Kanban theo thiết kế mới, cho phép kéo thả giữa các cột để cập nhật thông tin
13. Thiết lập Định dạng số_Cho phép thiết lập định dạng số riêng cho các trường Nguyên tệ, Đơn giá, Tiền tệ,…

Cập nhật 08/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận