1. Trang chủ
  2. Danh sách khách hàng sắp sinh nhật/kỷ niệm thành lập

Danh sách khách hàng sắp sinh nhật/kỷ niệm thành lập

1. Mục đích của báo cáo

Hàng ngày, NVKD vào phần mềm và tìm kiếm các khách hàng có ngày sinh nhật/kỷ niệm thành lập trong ngày để gửi tin nhắn, gọi điện chúc mừng. Khi đó, NVKD phải thực hiện lọc trong phân hệ Khách hàng có ngày sinh nhật/kỷ niệm thành lập trong ngày, dẫn đến tốn kém thời gian.

Báo cáo “Danh sách khách hàng sắp sinh nhật/kỷ niệm thành lập” giúp Quản lý, NVKD theo dõi danh sách khách hàng sắp đến sinh nhật/kỷ niệm thành lập để có kế hoạch chăm sóc phù hợp, không mất thời gian lọc thông tin mỗi ngày.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Bàn làm việc/Danh sách khách hàng sắp sinh nhật.

Bước 2: Tại báo cáo Danh sách khách hàng sắp sinh nhật, nhấn biểu tượng  để chọn tham số báo cáo đơn vị, trong vòng số ngày cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

  • Khách hàng: hiển thị danh sách tên khách hàng thỏa mãn điều kiện:
    • Ngày thành lập trong khoảng từ ngày hôm nay đến ngày hôm nay + số ngày được chọn trong tham số của các năm
    • Đơn vị là Đơn vị được chọn trong tham số và cấp con
  • Ngày thành lập/sinh nhật: hiển thị thông tin lấy từ trường Ngày thành lập của Khách hàng tương ứng
  • Điện thoại: hiển thị thông tin Điện thoại của Khách hàng tương ứng
  • Email: hiển thị thông tin Email của Khách hàng tương ứng

Lưu ý: Nhấn biểu tượng để xem danh sách Khách hàng trong báo cáo tại phân hệ Khách hàng.

Cập nhật 26/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận