1. Trang chủ
 2. R27 (Ngày phát hành: 31/3/2022)

R27 (Ngày phát hành: 31/3/2022)

 1. Đơn hàng_Danh sách liên quan Ghi nhận doanh số_Hiển thị thông tin Ghi chú khi Đề nghị ghi doanh số
 2. VOIP_Trường hợp gọi điện VOIP cho Liên hệ, KD mong muốn ghi lại được lịch sử cuộc gọi của Liên hệ thì gắn với cả khách hàng để dễ dàng theo dõi lịch sử trao đổi với khách hàng
 3. Ghi chú, Tài liệu đính kèm_Cho phép paste ảnh để đính kèm file
 4. Thiết lập Định dạng số_Cho phép thiết lập sử dụng ký tự . hoặc , để ngăn cách phần thập phân/phần nghìn theo nhu cầu doanh nghiệp
 5. Trộn mẫu/In_Cho phép đọc số tiền bằng chữ của ô giá trị trên Excel thay vì chỉ đọc giá trị từ trường trộn
 6. Màn hình chi tiết Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn bổ sung Danh sách liên quan Hàng hóa để KD dễ dàng theo dõi thông tin hàng hóa
 7. Báo giá_Cho phép lập báo giá ghi nhận thông tin Số lô, HSD của hàng hóa
 8. Hoạt động_Cho phép người giao nhiệm vụ theo dõi được các thay đổi của nhiệm vụ do mình tạo ra
 9. Phân hệ và trường_Báo giá_Cho phép thêm trường tùy chỉnh kết nối kế toán
 10. Phân hệ và trường_Cải tiến thêm trường tùy chỉnh kết nối Kế toán
 11. AMIS Khuyến mại_Đáp ứng CTKM với điều kiện loại mua nhiều hàng hóa bất kỳ trong nhóm được chọn đạt số lượng
 12. AMIS Khuyến mại_Thiết lập số tiền giảm tối đa/số lượng hàng tặng tối đa của chương trình khuyến mại cho từng đơn hàng
 13. Quy trình phê duyệt_Cho phép Nhân viên/Người phê duyệt theo dõi được lịch sử phê duyệt, trình tự phê duyệt tiếp theo
 14. Bảng hàng hóa_Cho phép sao chép dữ liệu trường mở rộng cho các dòng phía dưới
 15. Bảng hàng hóa_KD mong muốn sửa lại được tiền thuế trong trường hợp Tiền thuế lẻ dẫn tới tổng tiền lẻ
 16. Hàng hóa_Cho phép doanh nghiệp khai báo hàng hóa, ghi nhận đơn hàng, báo giá, hóa đơn có thông tin thuế GTGT khác
 17. Báo cáo đánh giá hiệu quả đi tuyến_Bổ sung thông tin số lượng khách hàng ghé thăm
 18. Quy trình phê duyệt_Khi ngừng kích hoạt quy trình phê duyệt, Quản trị hệ thống mong muốn các bản ghi đã được duyệt không bị bỏ khóa
Cập nhật 25/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận