1. Trang chủ
  2. Báo cáo

Báo cáo

Để kiểm soát tình hình kinh doanh, ban lãnh đạo/quản lý có thể theo dõi tình hình hoạt động của công ty/Phòng ban/NVKD thông qua các báo cáo phân tích. Nhờ đó, có cái nhìn trực quan về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định kịp thời nhằm gia tăng doanh thu.

Bộ phận Quản lý có thể xem báo cáo ở 2 phân hệ:

  • Phân hệ Bàn làm việc: cung cấp các báo cáo trực quan dạng biểu đồ giúp quản lý/lãnh đạo nhanh chóng theo dõi tình hình kinh doanh. Xem chi tiết các báo cáo trên Bàn làm việc tại đây.
  • Phân hệ Báo cáo: cung cấp hơn 30 loại báo cáo khác nhau (đơn hàng, cơ hội, ao cơ hội,…) giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác.

Cụ thể phân hệ Báo cáo:

Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo.

1. Chi tiết báo cáo

Để xem chi tiết cách lấy số liệu các báo cáo trên AMIS CRM, xem hướng dẫn tại đây.

2. Thư mục báo cáo

Danh sách báo cáo trên AMIS CRM được chia thành các thư mục:

  • Tất cả: bao gồm tất cả báo cáo trên phân hệ Báo cáo
  • Yêu thích: bao gồm các báo cáo được đánh dấu sao yêu thích ()
  • Tạo bởi tôi: bao gồm các báo cáo do người dùng tạo
  • Cơ hội, Đơn hàng, Ao cơ hội, Khách hàng, Đi tuyến, Khuyến mại: bao gồm các báo cáo được chia theo từng phân hệ tương ứng
  • Đã xóa gần đây: bao gồm các báo cáo đã bị xóa bởi người dùng

2.1. Thêm thư mục

Lưu ý: Chỉ vai trò quản trị hệ thống mới có quyền thực hiện chức năng này.

Chức năng cho phép thêm thư mục báo cáo mới.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn biểu tượng để thêm thư mục.

Khai báo tên thư mục. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2. Sửa thư mục

Chức năng cho phép ẩn/hiện, sắp xếp thứ tự các thư mục báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn biểu tượng để sửa thư mục

Tích chọn vào các thư mục muốn hiển thị/Bỏ tích chọn vào các thư mục muốn ẩn trên danh sách.

Nhấn giữ và kéo biểu tượng để thay đổi vị trí hiển thị của các thư mục.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.3. Ẩn thư mục

Chức năng cho phép ẩn thư mục trên danh sách báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện

Di chuột vào thư mục, sau đó nhấn biểu tượng

Chọn Ẩn thư mục.

Bỏ tích chọn vào thư mục muốn ẩn và nhấn Lưu để hoàn thành.

2.4. Sắp xếp

Chức năng cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị các thư mục trên danh sách báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện

Di chuột vào thư mục, sau đó nhấn biểu tượng

Chọn Sắp xếp.

Nhấn giữ và kéo biểu tượng để thay đổi vị trí hiển thị của các thư mục. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

2.5. Sửa tên thư mục

Lưu ý: Không thể sửa tên các thư mục mặc định của phần mềm.

Chức năng cho phép sửa lại tên thư mục báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện

Di chuột vào thư mục, sau đó nhấn biểu tượng

Chọn Sửa tên.

Đổi tên thư mục và nhấn Lưu để hoàn thành.

2.6. Xóa thư mục

Lưu ý: Không thể xóa các thư mục mặc định của phần mềm.

Chức năng cho phép xóa thư mục báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện

Di chuột vào thư mục, sau đó nhấn biểu tượng

Chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

3. Đánh dấu báo cáo yêu thích

Chức năng cho phép đánh dấu các báo cáo yêu thích để truy cập xem một cách thuận tiện.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn biểu tượng ở đầu dòng báo cáo để đánh dấu báo cáo yêu thích.

Báo cáo được đánh dấu yêu thích sẽ hiển thị biểu tượng ở đầu dòng và được chuyển vào thư mục Yêu thích.

4. Xem trước ảnh báo cáo

Chức năng cho phép xem trước ảnh mẫu minh họa báo cáo để người dùng

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào biểu tượng ở trước tên báo cáo để xem ảnh minh họa.

Phần mềm hiển thị ảnh minh họa của báo cáo. Nhấn Xem báo cáo để xem chi tiết báo cáo với số liệu chính xác.

5. Tùy chỉnh báo cáo từ báo cáo có sẵn

(Chỉ dành cho gói thuê bao Enterprise)

Để doanh nghiệp có thể xem thêm các báo cáo phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, AMIS CRM cho phép tùy chỉnh báo cáo từ báo cáo “Thống kê chi tiết bán hàng” có sẵn của phần mềm.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 07/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng