1. Trang chủ
  2. Báo cáo

Báo cáo

Để kiểm soát tình hình kinh doanh, ban lãnh đạo/quản lý có thể theo dõi tình hình hoạt động của công ty/Phòng ban/NVKD thông qua các báo cáo phân tích. Nhờ đó, có cái nhìn trực quan về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định kịp thời nhằm gia tăng doanh thu.

Bộ phận Quản lý có thể xem báo cáo ở 2 phân hệ:

  • Trong phân hệ Báo cáo:

Phân hệ Báo cáo cung cấp hơn 20 loại báo cáo khác nhau (đơn hàng, cơ hội, ao cơ hội,…) giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác.

Xem chi tiết các báo cáo trên AMIS Bán hàng tại đây.

  • Trong phân hệ Bàn làm việc:

Phân hệ Bàn làm việc cung cấp các báo cáo trực quan dạng biểu đồ giúp quản lý/lãnh đạo nhanh chóng theo dõi tình hình kinh doanh.

Xem chi tiết các báo cáo trên bàn làm việc tại đây.

Cập nhật 09/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?