1. Trang chủ
 2. Báo cáo Thống kê chi tiết bán hàng

Báo cáo Thống kê chi tiết bán hàng

(Chỉ dành cho gói thuê bao Enterprise)

Báo cáo cho phép theo dõi tình hình bán hàng với đầy đủ các thông tin của đơn hàng và hiển thị tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, người dùng có thể tạo báo cáo mới từ báo cáo “Thống kê chi tiết bán hàng” của AMIS CRM để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

1. Xem báo cáo Thống kê chi tiết bán hàng

Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Đơn hàng\Báo cáo Thống kê chi tiết bán hàng.

Nhấn biểu tượng để thiết lập tham số. Chọn tham số báo cáo và nhấn Áp dụng.

Báo cáo hiển thị số liệu theo tham số được chọn.

Trong đó:

 • Số lượng bán: là số lượng trong bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng
 • Số lượng trả lại: là số lượng trong bảng thông tin hàng hóa của Trả lại hàng bán
 • Số lượng bán theo ĐVTC (đơn vị tính chính): là số lượng theo ĐVTC trong bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng
 • Số lượng trả lại theo ĐVTC: là số lượng theo ĐVTC trong bảng thông tin hàng hóa của Trả lại hàng bán
 • Số lượng giao: là số lượng giao trong bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng
 • Số lượng chưa giao = Số lượng – Số lượng giao
 • Số lượng đặt: là số lượng đặt trong bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng cha
 • Số lượng chưa đặt = Số lượng – Số lượng đặt
Màn hình báo cáo

2. Tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu

Từ báo cáo Thống kê chi tiết bán hàng có sẵn của phần mềm, người dùng có thể tùy chỉnh để tạo thành báo mới phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Để tạo báo cáo mới, người dùng thực hiện lọc dữ liệu, nhóm cột,… theo mong muốn.

2.1. Bộ lọc

Cho phép lọc dữ liệu trên báo cáo theo điều kiện.

Hướng dẫn thực hiện

Ở chi tiết báo cáo, nhấn Bộ lọc.

Thiết lập các điều kiện lọc bản ghi trên báo cáo (có thể chọn đồng thời nhiều điều kiện).

Nhấn Lưu để áp dụng.

Hệ thống lọc các bản ghi trên báo cáo theo điều kiện được chọn (Khi đang sử dụng bộ lọc sẽ hiển thị dấu chấm đỏ ở trên chữ Bộ lọc).

2.2. Nhóm cột

Cho phép nhóm các bản ghi trên báo cáo theo trường thông tin.

Hướng dẫn thực hiện

Ở giao diện báo cáo, nhấn Nhóm cột.

Chọn trường thông tin được nhóm theo (Hệ thống cho phép nhóm tối đa theo 3 cấp).

Nhấn Áp dụng để nhóm các bản ghi. Nếu muốn chuyển về không nhóm theo trường thông tin thì nhấn Mặc định.

Hệ thống hiển thị danh sách các bản ghi theo các cấp.

Ví dụ trong hình là đang Nhóm cột theo 2 cấp, trong đó Cấp 1 (khoanh đỏ): Tình trạng ghi doanh số , Cấp 2 (vàng): Mã hàng hóa.

2.3. Hiển thị dữ liệu báo cáo đang nhóm cột

Chức năng chỉ áp dụng khi đang sử dụng nhóm dữ liệu báo cáo theo cột.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn Hiển thị để hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo của tất cả các cấp.

Nhấn biểu tượng và chọn cấp hiển thị lên báo cáo (Cấp 1 là chỉ hiển thị 1 cấp, Cấp 2 là hiển thị 2 cấp, Tất cả là hiển thị tất cả các cấp).

2.4. Lưu báo cáo

Chức năng cho phép lưu báo cáo để sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện

Người dùng lưu lại báo cáo bằng cách nhấn chọn 1 trong 2 cách:

 • Lưu báo cáo: Hệ thống lưu các thiết lập Bộ lọc, Nhóm cột, Hiển thị vào báo cáo đang xem
 • Lưu thành báo cáo mới: Hệ thống lưu các thiết lập Bộ lọc, Nhóm cột, Hiển thị thành 1 báo cáo mới

** Đối với hành động Lưu thành báo cáo mới, người dùng nhập tên báo cáochọn thư mục chứa báo cáo.

2.5. Xuất khẩu

Chức năng cho phép xuất khẩu toàn bộ dữ liệu báo cáo ra file Excel.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn biểu tượng và chọn Xuất khẩu.

Khi xuất khẩu xong, hệ thống sẽ thông báo ở quả chuông. Người dùng nhấn vào thông báo để tải file xuất khẩu hoặc vào email để lấy đường link tải file xuất khẩu.

2.6. Chuyển thư mục

Lưu ý: Chỉ chuyển thư mục đối với các báo cáo do người dùng tạo, không thực hiện được với báo cáo có sẵn của hệ thống.

Chức năng cho phép chuyển báo cáo sang thư mục khác.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn biểu tượng và chọn Chuyển thư mục.

Chọn thư mục để chuyển báo cáo sang. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

2.7. Xóa báo cáo

Lưu ý: Chỉ xóa được các báo cáo do người dùng tạo, không xóa được báo cáo có sẵn của hệ thống.

Chức năng cho phép xóa các báo cáo do người dùng tạo.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn biểu tượng và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý. Báo cáo sẽ được chuyển vào mục Đã xóa gần đây.

Cập nhật 02/08/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng