1. Trang chủ
 2. Danh sách báo cáo trên AMIS Bán hàng

Danh sách báo cáo trên AMIS Bán hàng

Báo cáo Đơn hàng

 1. Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo đơn hàng
 2. Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng
 3. Báo cáo doanh số ghi nhận chi tiết theo đơn hàng
 4. Phân tích doanh số đơn hàng theo loại hàng hóa
 5. Báo cáo tiến độ thực hiện doanh số tuần
 6. Phân tích doanh số theo loại đơn hàng
 7. Phân tích doanh số đơn hàng được ghi nhận
 8. Phân tích doanh số đơn hàng chi tiết theo hàng hóa
 9. Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo loại hàng hóa
 10. Phân tích doanh số đơn hàng theo khách hàng
 11. Phân tích doanh số đơn hàng theo thị trường
 12. Phân tích doanh số đơn hàng theo Đơn vị/NVKD và loại hàng hóa
 13. Phân tích doanh số đơn hàng theo lĩnh vực, ngành nghề của khách hàng
 14. Thống kê chi tiết bán hàng (Chỉ dành cho gói thuê bao Enterprise)

Báo cáo Cơ hội

 1. Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo cơ hội
 2. Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng
 3. Phân tích doanh số cơ hội theo thị trường
 4. Phân tích nguồn gốc cơ hội theo Đơn vị/NVKD
 5. Báo cáo phân tích tuổi thọ trung bình cơ hội
 6. Phân tích tình hình chuyển giai đoạn cơ hội
 7. Phân tích nguồn gốc cơ hội theo loại hàng hóa
 8. Phân tích doanh số cơ hội theo loại cơ hội
 9. Báo cáo tiến độ tạo mới cơ hội tuần
 10. Báo cáo phân tích lý do cơ hội thắng – thua
 11. Thống kê số lượng, giá trị cơ hội theo đối tượng

Báo cáo Ao cơ hội

 1. Báo cáo thống kê số lượng ao cơ hội theo sản phẩm
 2. Phân tích lý do hủy ao cơ hội

Báo cáo Khách hàng

 1. Báo cáo phân tích thống kê số lượng khách hàng theo thị trường
 2. Phân tích số lượng khách hàng theo đơn vị/NVKD

Báo cáo Đi tuyến

 1. Đánh giá hiệu quả đi tuyến

Báo cáo Chương trình khuyến mại

 1. Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại
 2. Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại theo khách hàng

Báo cáo trên Bàn làm việc

 1. Báo cáo tổng quan tình hình kinh doanh
 2. Tình hình thực hiện hoạt động
 3. Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số
 4. Nhân viên xuất sắc
 5. Phân tích giá trị cơ hội theo giai đoạn
 6. Phân tích tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo đơn vị
 7. Hàng hóa bán chạy
 8. Biểu đồ phân tích Lý do cơ hội thắng
 9. Biểu đồ phân tích Lý do cơ hội thua
 10. Biểu đồ tăng trưởng đơn hàng
 11. Biểu đồ tăng trưởng khách hàng
 12. Tình hình thực hiện doanh số
 13. Danh sách tiềm năng sắp sinh nhật
 14. Danh sách liên hệ sắp sinh nhật
 15. Danh sách khách hàng sắp sinh nhật/kỷ niệm thành lập
Cập nhật 13/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?