1. Trang chủ
  2. Khách hàng sinh nhật

Khách hàng sinh nhật

1. Mục đích của báo cáo

Hàng ngày, NVKD vào phần mềm và tìm kiếm các khách hàng có ngày sinh nhật/kỷ niệm thành lập trong ngày để gửi tin nhắn, gọi điện chúc mừng. Khi đó, NVKD phải thực hiện lọc trong phân hệ Khách hàng có ngày sinh nhật/kỷ niệm thành lập trong ngày, dẫn đến tốn kém thời gian.

Báo cáo Khách hàng sắp sinh nhật giúp Quản lý, NVKD theo dõi danh sách khách hàng sắp đến sinh nhật/kỷ niệm thành lập để có kế hoạch chăm sóc phù hợp, không mất thời gian lọc thông tin mỗi ngày.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc\Báo cáo Khách hàng sinh nhật.

Bước 2: Tại báo cáo Khách hàng sắp sinh nhật, nhấn biểu tượng  để chọn tham số báo cáo đơn vị, trong vòng số ngày cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

  • Tên khách hàng: hiển thị tên khách hàng thỏa mãn điều kiện:
    • Ngày thành lập/Ngày sinh trong khoảng từ ngày hôm nay đến ngày hôm nay + số ngày được chọn ở tham số của các năm
    • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Dữ liệu là Của tôi thì Chủ sở hữu là người dùng đang thao tác)
  • Ngày thành lập/Ngày sinh: hiển thị thông tin lấy từ trường Ngày thành lập/Ngày sinh của Khách hàng tương ứng
  • Số tuổi = Số năm hiện tại – Năm thành lập/Năm sinh

Anh/Chị nhấn biểu tượng (gọi điện), (gửi SMS), (gửi email) cho khách hàng.

Cập nhật 14/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng