1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại theo khách hàng”

Báo cáo “Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại theo khách hàng”

1. Mục đích của báo cáo

Báo cáo giúp Giám đốc, Quản lý, Lãnh đạo doanh nghiệp nắm được hiệu quả của các chương trình khuyến mại (CTKM) theo khách hàng được áp dụng để điều chỉnh kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước như sau:

Bước 1: Trên AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Chương trình khuyến mại/Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại theo khách hàng.

Bước 2: Nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn, loại khyến mại,… cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Mã CTKM: là danh sách mã các CTKM có Loại khuyến mại, Chương trình khuyến mại tương ứng được chọn ở tham số và được áp dụng trong đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời đơn hàng gắn tới khách hàng thỏa mãn tham số
 • Chương trình khuyến mại: là tên CTKM ứng với mã CTKM của dòng
 • Loại khuyến mại: là loại khuyến mại của CTKM của dòng
 • Mã khách hàng: là mã khách hàng của các Khách hàng thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời có gắn tới đơn hàng thỏa mãn tham số và đơn hàng có áp dụng CTKM của dòng
 • Tên khách hàng: là tên khách hàng tương ứng với mã khách hàng của dòng
 • SL đơn hàng: là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời:
  • Bảng thông tin hàng hóa của đơn hàng có chứa hàng hóa được áp dụng CTKM của dòng
  • Khách hàng của đơn hàng là Khách hàng của dòng
 • Doanh số:
  • Nếu Loại khuyến mại là Đơn hàng – Đạt giá trị – Chiết khấu %/Chiết khấu tiền/Tặng hàng thì Doanh số = tổng Giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời có bảng thông tin hàng hóa của đơn hàng chứa hàng hóa được áp dụng CTKM của dòng, Khách hàng là Khách hàng của dòng
  • Nếu Loại khuyến mại là các loại khuyến mại còn lại thì Doanh số = Tổng tiền trong bảng thông tin hàng hóa có CTKM là CTKM của dòng, đồng thời thuộc đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số và gắn tới khách hàng của dòng
Cập nhật 29/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận