1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích doanh số cơ hội theo thị trường”

Báo cáo “Phân tích doanh số cơ hội theo thị trường”

1. Mục đích của báo cáo

Báo cáo giúp Giám đốc, Quản lý, Lãnh đạo doanh nghiệp nắm được số liệu về cơ hội thắng của từng thị trường, từ đó biết được khả năng kinh doanh của từng thị trường để đưa ra chính sách điều chỉnh kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM 2.0, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích doanh số cơ hội theo thị trường

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian, loại hàng hóa, loại cơ hội,… cần xem, nhấn Áp dụng

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình tổng quan của báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Địa bàn: Hiển thị danh sách khu vực thị trường của đơn vị được chọn trong tham số:
  • Nếu tham số Tỉnh/Thành phố trống thì lấy lên danh sách số liệu theo Tỉnh/Thành phố
  • Nếu tham số Tỉnh/Thành phố không trống, Quận/Huyện trống thì lấy lên danh sách số liệu theo Quận/Huyện của Tỉnh/Thành phố được chọn
  • Nếu tham số Quận/Huyện phố không trống, thì lấy lên danh sách số liệu theo Phường/Xã của Tỉnh/Thành phố được chọn
 • Số lượng: Là tổng số cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng. (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo là Kết thúc thắng
  •  Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã) tương ứng của dòng
  • Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng tương ứng được chọn trong tham số
 •  Doanh số: Là tổng số tiền của cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng. (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo là Kết thúc thắng
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã) tương ứng của dòng
  • Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng tương ứng được chọn trong tham số
Cập nhật 24/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?