1. Trang chủ
 2. Báo cáo phân tích tuổi thọ trung bình cơ hội

Báo cáo phân tích tuổi thọ trung bình cơ hội

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Lãnh đạo, Quản lý, Nhân viên kinh doanh nắm được số liệu về tuổi thọ trung bình của các cơ hội thắng, thua. Từ đó đưa ra những đánh giá về khả năng kết thúc cơ hội bán hàng nhanh hay chậm để có kế hoạch, chính sách kinh doanh phù hợp.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM 2.0, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Báo cáo phân tích tuổi thọ trung bình cơ hội

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn… cần xem, nhấn Áp dụng

Giao diện báo cáo gồm báo cáo dạng bảng và báo cáo dạng biểu đồ cột. Các thành phần của biểu đồ tương ứng với số liệu trong bảng báo cáo.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Đơn vị/Nhân viên: Hiển thị đơn vị được chọn ở tham số và danh sách đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn
 • Tổng số lượng cơ hội chiến thắng: Là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
  • Nếu trong tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên
  • Giai đoạn của cơ hội là Giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thành công
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Tuổi thọ trung bình cơ hội chiến thắng (ngày) = Tổng tuổi thọ của các cơ hội thỏa mãn điều kiện/Tổng số lượng cơ hội chiến thắng. Trong đó:
 • Điều kiện của cơ hội:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
  • Nếu trong tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên
  • Giai đoạn của cơ hội là Giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thành công
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Tuổi thọ của 1 cơ hội thắng = Ngày kỳ vọng/kết thúc – Ngày tạo +1
 • Tổng số lượng cơ hội thất bại: Là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
  • Nếu trong tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên
  • Giai đoạn của cơ hội là Giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thất bại
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Tuổi thọ trung bình cơ hội thất bại (ngày) = Tổng tuổi thọ của các cơ hội thỏa mãn điều kiện/Tổng số lượng cơ hội thất bại. Trong đó:
 • Điều kiện của cơ hội:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
  • Nếu trong tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên
  • Giai đoạn của cơ hội là Giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thất bại
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Tuổi thọ của 1 cơ hội thất bại = Ngày kỳ vọng/kết thúc – Ngày tạo +1
Cập nhật 24/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?