1. Trang chủ
 2. Báo cáo: “Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo cơ hội”

Báo cáo: “Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo cơ hội”

1. Ý nghĩa của báo cáo

 • Giúp cấp quản lý dễ dàng kiểm soát được tình hình thực hiện doanh số so với mục tiêu được giao đầu kì cho các đơn vị, các cá nhân. Từ đó đưa ra được đánh giá tổng quan bước đầu về tình hình kinh doanh của các đơn vị, các cá nhân.
 • Giúp cấp quản lý dễ dành đưa ra các quyết định hỗ trợ, các giải pháp để giúp NVKD thực hiện công việc tốt hơn nhằm đạt được mục tiêu doanh số.
 • Giúp NVKD dễ dàng nắm bắt được tình hình thực hiện doanh số của bản thân. Tự dự báo được khả năng hoàn thành mục tiêu từ đó đưa ra các đề xuất hỗ trợ tới các cấp quản lý giúp công việc đạt hiệu quả tốt hơn.

2. Giải thích các tham số trên báo cáo

Màn hình tổng quát

Giải thích các tham số như sau:

 • Doanh số thắng: Là giá trị của các cơ hội có phân loại dự báo là Kết thúc thắng, tỷ lệ thành công là 100%
 • Dự báo doanh số cam kết: Là giá trị các cơ hội có phân loại dự báo là Kết thúc thắng hoặc Cam kết. Các cơ hội được phân loại Cam kết thường có tỷ lệ thành công thường dao động từ 70-95% tùy từng quy trình bán hàng
 • Dự báo doanh số có khả năng cao: Là giá trị các cơ hội có Phân loại dự báo là Kết thúc thắng hoặc Cam kết hoặc Cơ hội cao. Các cơ hội cao thường có tỷ lệ thành công thường dao động từ 50-70% tùy từng quy trình bán hàng
 • Doanh số đang thực hiện: Là giá trị các cơ hội chưa kết thúc (thắng hoặc thua), vẫn còn dang dở, có Phân loại dự báo là Cam kết hoặc Cơ hội cao hoặc Đang thực hiện. Các Cơ hội Đang thực hiện thường có tỷ lệ thành công thường dao động từ 10-60% tùy từng quy trình bán hàng
 • Tỷ lệ hoàn thành so với mục tiêu: Cho biết: với mỗi loại doanh thu dự báo thì khả năng hoàn thành mục tiêu là bao nhiêu % (Cách tính = Giá trị của loại dự báo doanh số tương ứng / Mục tiêu đề ra (%)
Bảng biểu

Giải thích tham số cụ thể như sau

 • Mục tiêu doanh số: Mục tiêu được giao cho đơn vị/ cá nhân vào đầu kì.
 • Doanh số thắng: Là giá trị của các cơ hội có phân loại dự báo là Kết thúc thắng, tỷ lệ thành công là 100%
 • Doanh số còn phải thực hiện = Mục tiêu doanh số – Doanh số thắng
 • % hoàn thành mục tiêu = Doanh số thắng/Mục tiêu (%)
 • Doanh số cam kết: Là giá trị các cơ hội có phân loại dự báo là Kết thúc thắng hoặc Cam kết. Các cơ hội được phân loại Cam kết thường có tỷ lệ thành công thường dao động từ 70-95% tùy từng quy trình bán hàng
 • Doanh số có khả năng cao: Là giá trị các cơ hội có Phân loại dự báo là Kết thúc thắng hoặc Cam kết hoặc Cơ hội cao. Các cơ hội cao thường có tỷ lệ thành công thường dao động từ 50-70% tùy từng quy trình bán hàng
 • Doanh số đang thực hiện: Là giá trị các cơ hội chưa kết thúc (thắng hoặc thua), vẫn còn dang dở, có Phân loại dự báo là Cam kết hoặc Cơ hội cao hoặc Đang thực hiện. Các Cơ hội Đang thực hiện thường có tỷ lệ thành công thường dao động từ 10-60% tùy từng quy trình bán hàng
 • % Thắng trong quá khứ: Cho biết tỷ lệ thắng trong quá khứ của cơ hội là bao nhiêu %.
 • Dự báo về đích = Doanh số cam kết/ Mục tiêu (%)

3. Lưu ý

 • Với từng khối khác nhau sẽ có các quy trình bán hàng khác nhau. (B.QLKD đã đưa thông số và dự án đã cài đặt mặc định trên phần mềm cho Misa sử dụng)
Quy trình bán hàng đã được thiết lập sẵn
 • Báo cáo sẽ lấy lên phân loại dự báo, tỷ lệ thành công tương ứng với giai đoạn đang được cập nhật. Do đó NVKD cần thường xuyên cập nhật giai đoạn của cơ hội.
Cập nhật giai đoạn của cơ hội
 • Báo cáo chỉ hiển thị những Đơn vị/NVKD có phát sinh đơn hàng trong kì, do đó những Đơn vị/NVKD dù có mục tiêu doanh số đầu kì mà không có phát sinh đơn hàng nào thì cũng không thể hiện trên báo cáo.
 • Báo cáo chỉ lấy số liệu từ các đơn hàng có gắn với cơ hội, do đó NVKD cần thực hiện sinh đơn hàng từ cơ hội hoặc gắn cơ hội cho các đơn hàng được tạo tự động hóa.
 • Riêng với khối HCSN: Nếu chọn tham số báo cáo là Doanh thu bán hàng thì Doanh số thắng được lấy theo Ngày ghi nhận doanh thu.

4. Hướng dẫn cập nhật Cơ hội khi chọn hàng loạt đơn hàng

 • Trong phân hệ Đơn hàng, chọn danh sách đơn hàng muộn cập nhật.
 • Tại nút …, chọn Cập nhật
Chọn hàng loạt Đơn hàng cần cập nhật cơ hội
Chọn Cập nhật Cơ hội tương ứng
Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?