1. Trang chủ
 2. Tính năng mới (bản mobile)

Tính năng mới (bản mobile)

R51 (Ngày phát hành: 7/9/2023)

 1. Báo cáo_Nhân viên xuất sắc bổ sung phân tích theo giá trị đơn hàng, thống kê theo Trả lại hàng bán

R50 (Ngày phát hành: 24/8/2023)

 1. Khách hàng_NVKD mong muốn theo dõi thông tin Đối tác/CTV /khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới
 2. Khuyến mại_Áp dụng CTKM có áp dụng cho tất cả hàng hóa, hoặc hầu hết hàng hóa trừ 1 vài loại hàng hóa
 3. Đơn hàng_Quản lý KD không muốn KD lên đơn cho KH vẫn còn đơn hàng còn nợ
 4. Đơn hàng NPP_Khi chọn hàng hóa vào đơn hàng NPP, KD mong muốn tra cứu được tồn kho của NPP đang bán
 5. Cho phép áp dụng chính sách giá áp dụng cho tất cả hàng hóa hoặc theo loại hàng hóa
 6. Đơn hàng_Tích điểm cho KH khi thêm, sửa đơn hàng
 7. Khuyến mại_Khi áp dụng CTKM tặng hàng vào đơn hàng thì ngầm định được Kho, Mô tả và các thông tin mặc định của hàng hóa tặng

R49 (Ngày phát hành: 18/7/2023)

 1. Khuyến mại_KD mong muốn tra cứu các chương trình khuyến mại, tích lũy đang chạy để trao đổi với KH
 2. Đi tuyến_Ảnh hưởng thiết lập đi tuyến theo tuần trong tháng

R48 (Ngày phát hành: 22/6/2023)

 1. Đơn hàng_Cải tiến Form sửa thông tin 1 hàng hóa trong đơn hàng giúp KD dễ dàng cập nhật các thông tin như Số lượng
 2. Đơn hàng_Cho phép Ghi doanh số, Từ chối ghi DS
 3. Trộn mẫu/In/Xuất PDF_Cho phép tải về tên file đúng theo thiết lập của mẫu in
 4. Bàn làm việc thống kê đơn hàng_Bổ sung Giá trị đơn hàng trước thuế, Giá trị đơn hàng trước CK
 5. Đi tuyến_Rà soát cải tiến thao tác cắm mốc vị trí, cập nhật vị trí Khách hàng cho phép lựa chọn có cập nhật lại Địa chỉ hay không
 6. Thông tin hàng hóa_Cho phép bắt buộc khai báo Đơn vị tính trong thông tin hàng hóa của Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn, Trả lại hàng bán.

R47 (Ngày phát hành: 8/6/2023)

 1. Thông tin hàng hóa_Lấy lên giá trị Tổng với các trường mở rộng dạng số, tiền
 2. Khách hàng_Theo dõi báo cáo đơn hàng công ty (sell-in) của nhà phân phối
 3. Khách hàng_Theo dõi báo cáo tồn kho
 4. Khách hàng_Theo dõi báo cáo đơn hàng NPP (sell-out) của nhà phân phối
 5. Cho phép áp dụng CTKM, CTTL loại tặng hàng theo giá trị lũy kế từ trên xuống dưới
 6. Đi tuyến_Ghi nhận tồn kho khi đi tuyến theo nhiều ĐVT
 7. Đi tuyến_Tự động ghi nhận vị trí của user tần suất 30s/lần để vẽ lại lộ trình di chuyển
 8. Đơn hàng_KD mong muốn cảnh báo nếu đơn hàng có trùng hàng hóa để tránh nhầm lẫn khi lên đơn hàng cho khách
 9. Đơn hàng, Báo giá, Cơ hội, Hóa đơn_Trên form Thêm, Sửa khi chọn khách hàng, Cơ hội, Báo giá thì ngầm định các thông tin của KH từ thiết lập Ghép trường sinh, bổ sung rule lấy địa chỉ đơn hàng(Chú ý : Chưa đáp ứng trên form thêm, sửa khi chọn lại Cơ hội, Báo giá)
 10. Phân hệ và trường_Không cho phép chọn bố cục đã Ngừng kích hoạt
 11. Đi tuyến_Doanh nghiệp quy định thời gian làm việc tối thiểu tại vị trí KH lúc này NVKD không được check out nếu chưa đủ thời gian làm việc tối thiểu

R46 (Ngày phát hành: 9/5/2023)

 1. Đi tuyến_Thay đổi giao diện danh sách Chưa ghé thăm, sắp xếp theo khoảng cách từ vị trí hiện tại đến vị trí khách hàng
 2. DSLQ Tài liệu đính kèm_Cho phép hiển thị thêm thông tin người tải tệp lên
 3. Khách hàng_Theo dõi nhà phân phối, Đại lý thuộc nhà phân phối, danh sách đơn hàng NPP bán ra
 4. Phân hệ Đơn hàng NPP_Bổ sung phân hệ, thi công các chức năng và ảnh hưởng theo thiết lập
 5. Đi tuyến_Ghi nhận thời điểm bắt đầu và kết thúc đi tuyến 1 ngày của kinh doanh, tính toán khoảng cách di chuyển chính xác dựa vào di chuyển thực tế của NVKD

R45 (Ngày phát hành: 11/4/2023)

 1. Bảng hàng hóa_Đáp ứng trường dạng lấy dữ liệu từ phân hệ Hàng hóa
 2. Khách hàng_Theo dõi tình hình thực hiện chương trình trả thưởng
 3. Chung_Đáp ứng thiết lập đổi tên mục thông tin trong bố cục
 4. Đơn hàng, Báo giá, Cơ hội, Hóa đơn_Đáp ứng thiết lập ngầm định lấy đơn giá bán gần nhất theo khách hàng
 5. Đơn hàng_Cho phép chọn Địa chỉ giao hàng từ Liên hệ của KH khi lên đơn hàng
 6. Đi tuyến_Bổ sung gợi ý danh sách hàng tồn kho khi đi thị trường

R44 (Ngày phát hành: 21/3/2023)

 1. Đơn hàng_Cho phép KD chọn nhanh kho mặc định cho hàng hóa và cải tiến thao tác cập nhật thông tin trên đơn hàng, bổ sung cập nhật hàng loạt Tỷ lệ chiết khấu
 2. Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ, Ao cơ hội_Khi Lưu, Cho phép kiểm tra trùng, tìm kiếm giữa các trường số điện thoại với nhau theo thiết lập trên web
 3. Phân hệ phiếu bảo hành
 4. Đơn hàng_Cho phép tự động lấy Ngày ghi sổ theo ngày đặt hàng/ngày giao hàng/ngày thanh toán/ngày kế toán thực hiện ghi DS
 5. Chung_Đáp ứng trường mở rộng dạng Tiền tệ
 6. Bàn làm việc_Cải tiến thao tác lọc, sắp xếp cho danh sách khi nhấn vào mục Hoạt động
 7. Trả lại hàng bán_Cho phép chọn lại Người thực hiện, Đơn vị
 8. Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng_DSLQ Đi tuyến bổ sung thêm thông tin Mô tả, người thực hiện
 9. Báo giá, Đơn hàng, Khách hàng_Cho phép lọc nhanh DS theo Hàng hóa, Loại hàng hóa, CTKM áp dụng; lọc DS Khách hàng theo Hàng hóa đã mua, Loại hàng hóa đã mua

R43 (Ngày phát hành: 20/2/2023)

 1. Thêm phân hệ trả lại hàng bán
 2. Cải tiến các luồng chuyển đổi tiềm năng, Sinh Đơn hàng/Hóa đơn từ Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng ngầm định thông tin từ Thiết lập ghép trường Sinh
 3. Thêm Báo cáo_Tăng trưởng khách hàng
 4. Thêm Báo cáo_Mục tiêu doanh số theo thời gian
 5. Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn_Đáp ứng trường mở rộng dạng công thức kết nối kế toán master và tại bảng hàng hóa
 6. Đơn hàng_Trường hợp Doanh nghiệp cảnh báo/không cho phép nhập giá thấp hơn Đơn giá sàn thì không check đối với hàng hóa là hàng khuyến mại
 7. Khuyến mại tích lũy_Doanh nghiệp mong muốn khi áp dụng Chương trình tích lũy thì không tính tới đơn hàng hiện tại mà chỉ tính tích lũy từ các đơn hàng đã mua hàng trước đó

R42 (Ngày phát hành: 13/1/2022)

 1. Cho phép quản lý giới hạn phân hệ mà NVKD được xem trên mobile
 2. Hóa đơn _Cho phép thu hồi đề nghị xuất hóa đơn
 3. Đơn hàng_Khi sinh/thêm/sửa đơn hàng nếu Khách hàng trống liên hệ thì tự động lấy thông tin Người nhận hàng, SĐT người nhận từ Khách hàng
 4. Báo cáo Doanh số theo thời gian, Doanh số theo mặt hàng, Tổng quan bổ sung tham số dữ liệu = Của tôi
 5. Ảnh hưởng thiết lập trường dạng số, tiền bắt buộc khác 0
 6. Chi tiết khách hàng_Bổ sung thống kê nhanh SL đơn hàng, Doanh số bán, Hàng hóa bán cho khách hàng theo 1 khoảng thời gian nhất định
 7. Bàn làm việc_Bổ sung widget thao tác nhanh cho một số tính năng thông dụng
 8. Đơn hàng/Đi tuyến/Thẻ tư vấn_Ghi nhận nội dung trao đổi khi phát sinh đơn hàng

R41 (Ngày phát hành: 22/12/2022)

 1. Đơn hàng_Ảnh hưởng khi thiết lập người được quyền thu hồi đề nghị ghi doanh số
 2. Đơn hàng_Cho phép ẩn/hiện các trường thông tin trong bảng hàng hóa
 3. Đơn hàng_Khi chọn hàng hóa vào, cho phép ngầm định kho theo kho mặc định của NVKD
 4. Quy trình phê duyệt_Cho phép NVKD thu hồi yêu cầu phê duyệt
 5. Khuyến mại_Áp dụng CTKM theo loại hàng hóa

R40 (Ngày phát hành: 2/12/2022)

 1. Đơn hàng_Khi Thêm/Sinh/Nhân bản thì ngầm định Ngày ghi sổ là ngày hiện tại (tương tự Ngày đặt hàng)
 2. Khuyến mại_Áp dụng CTTL loại mua nhiều hàng hóa đạt giá trị/số lượng, áp dụng CTTL loại mua hàng SL bổ sung thêm ĐVT
 3. Khuyến mại_ Áp dụng CTKM loại đơn hàng đạt giá trị thì chiết khấu % cho loại hàng hóa cụ th
 4. Khuyến mại_Quản lý mong muốn phân quyền NVKD được phép/không được sửa lại đơn hàng đã áp dụng CTKM
 5. Bàn làm việc_Bổ sung Doanh số đề nghị ghi (Đề nghị ghi, Đã ghi)
 6. Đi tuyến_Cho phép KD ghi nhận tồn kho tại điểm bán theo số lô, hạn sử dụng
 7. Đơn hàng_Khi thêm/sửa đơn hàng, báo giá,… chọn khách hàng, hàng hóa không lấy lên bản ghi ngừng theo dõi
 8. Đi tuyến_Quản lý mong muốn bắt buộc KD check out phải có hình ảnh để làm bằng chứng khi đi thị trường

R39 (Ngày phát hành: 10/10/2022)

 1. Cho phép người dùng nào xem được các dữ liệu nhạy cảm như số điện thoại, email…
 2. Khuyến mại_Cho phép áp dụng CTKM/CTTL loại mua hàng đạt giá trị tặng hàng theo điều kiện tổng tiền sau VAT
 3. KD mong muốn đính kèm tệp dạng file (Word, Excel, PDF) để nhanh chóng ghi nhận tài liệu khi đi thị trường
 4. Cho phép quản lý, KD kiểm tra vị trí khách hàng theo địa chỉ hóa đơn, địa chỉ giao hàng
 5. Đơn hàng_Trường hợp có sử dụng Đơn giá sau thuế, tại chi tiết Đơn hàng, Báo giá, Cơ hội, Hóa đơn/tab Hàng hóa hiển thị thông tin Đơn giá sau thuế để KD dễ dàng theo dõi

R38 (Ngày phát hành: 24/8/2022)

 1. Lộ trình_Cho phép KD tự tạo lộ trình đi tuyến
 2. Đơn hàng_Cải tiến cách lấy số liệu SL đặt của đơn hàng cha lấy từ đơn hàng con, mapping hàng hóa trên đơn hàng con với dòng chi tiết trên đơn hàng cha
 3. Loại khách hàng – Ảnh hưởng khi chọn lại Loại khách hàng
 4. Đơn hàng_Thay đổi Đơn hàng để cho phép tạo mới nhiều bố cục
 5. Đơn hàng_Cảnh báo/Không cho phép KD lập đơn hàng đơn hàng con có SL vượt quá SL chưa đặt ở đơn hàng cha
 6. Khách hàng_Bổ sung chức năng Sinh đơn hàng
 7. Hiển thị màn hình bảo trì hệ thống để KH nắm được
 8. Khảo sát mức độ hài lòng của KH (NPS) cho bản CRM mobile

R37 (Ngày phát hành: 13/7/2022)

 1. Đơn hàng_Cho phép cập nhật hàng loạt thông tin trong bảng hàng hóa (Kho, Chiết khấu,…) trên Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
 2. Bảng hàng hóa_Cho phép NVKD đánh dấu hàng hóa là khuyến mại, trưng bày, dùng thử gửi kế toán xuất hàng
 3. Khách hàng_Cho phép thêm nhanh Liên hệ khi thêm mới KH
 4. Phân quyền_Cho phép người dùng xem được toàn bộ dữ liệu tại DSLQ của bản ghi hoặc không (thực hiện phân quyền trên AMIS CRM bản web)
 5. Quy trình phê duyệt_Cải tiến giao diện phê duyệt/xem lịch sử phê duyệt đáp ứng 1 cấp có thể có nhiều người duyệt
 6. Cho phép tính lại Đơn giá khi nhập Thành tiền của hàng hóa

R36 (Ngày phát hành: 27/5/2022)

 1. Cải tiến MHDS các phân hệ cho phép lọc theo các điều kiện tùy chọn
 2. Cho phép Nhiệm vụ tạo từ mobile đồng bộ với AMIS Công việc
 3. Đáp ứng CTKM loại mua hàng đạt số lượng theo Đơn vị tính
 4. Bàn làm việc – Cho phép xem nhanh danh sách bản ghi tương ứng với số liệu hiển thị trên bàn làm việc

R35 (Ngày phát hành: 28/4/2022)

 1. Tra cứu tồn kho theo nhiều ĐVT, cảnh báo khi đặt hàng vượt quá SL tồn/SL có thể đặt theo ĐVT
 2. Sinh đơn hàng từ KH cá nhân thì ngầm định thông tin người nhận hàng là thông tin của khách hàng đó
 3. Trường hợp địa chỉ hóa đơn và địa chỉ cửa hàng khác nhau, KD mong muốn check in theo địa chỉ cửa hàng
 4. Chọn hàng hóa vào đơn hàng thì lấy lên Kho theo Kho ngầm định của hàng hóa
 5. AMIS Khuyến mại_Đáp ứng CTKM loại mua nhiều hàng hóa bất kỳ trong nhóm được chọn đạt giá trị

R34 (Ngày phát hành: 9/4/2022)

 1. Hỗ trợ đáp ứng trường danh sách đồng bộ Kế toán
 2. Đáp ứng thuế suất GTGT tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp
 3. AMIS Khuyến mại_Đối với khuyến mại đạt giá trị đơn hàng thì giảm %/số tiền, khi áp dụng vào đơn hàng KD mong muốn phân bổ vào các dòng hàng hóa chi tiết
 4. AMIS Khuyến mại_Cho phép áp dụng đồng thời CTTL và CTKM; điều kiện tính tích lũy theo thành tiền sau chiết khấu nhưng không tính chiết khấu từ CTTL
 5. Cho phép QLKD theo dõi lộ trình đi tuyến hàng ngày của NVKD
 6. AMIS Khuyến mại_Cho phép áp dụng số tiền giảm tối đa/SL hàng tặng tối đa của chương trình khuyến mại cho từng đơn hàng
 7. AMIS Khuyến mại_Đáp ứng CTKM với điều kiện loại mua nhiều hàng hóa bất kỳ trong nhóm được chọn đạt số lượng
 8. Bảng hàng hóa_KD mong muốn sửa lại được tiền thuế trong trường hợp tiền thuế lẻ dẫn tới tổng tiền lẻ
 9. Cho phép áp dụng chính sách giá theo đơn vị tính chuyển đổi

R33.1 (Ngày phát hành: 4/3/2022)

Cho phép nghe ghi âm cuộc gọi VOIP trên mobile

R33 (Ngày phát hành: 24/2/2022)

 1. Cho phép chọn mã quy cách hàng hóa khi lập đơn hàng, Tra cứu tồn kho theo mã quy cách
 2. Quản lý mong muốn bắt buộc NVKD check out tại vị trí cửa hàng khi kết thúc phiên làm việc
 3. NVKD mong muốn khi lên đơn hàng/báo giá có thể theo dõi được đơn giá bán gần nhất để làm căn cứ trao đổi KH
 4. Cho phép 1 lần upload lên được 10 ảnh, kích thước ảnh dưới 1MB
 5. Đáp ứng thuế VAT 8%

R32 (Ngày phát hành: 18/1/2022)

 1. Bổ sung thêm thông tin mô tả ngầm định lấy từ mô tả của danh mục hàng hóa và đồng bộ với AMIS kế toán
 2. Đáp ứng CTKM loại mua hàng hóa đạt số lượng thì giảm số tiền trên 1 hàng hóa
 3. Tra cứu tồn kho_Cho phép đồng bộ lại thông tin tồn kho 1 hàng hóa nếu KD thấy có sai sót

R31 (Ngày phát hành: 24/12/2021)

 1. Áp dụng CTKM với điều kiện mua nhiều hàng hóa
 2. Áp dụng CTKM tặng quà bất kỳ
 3. Áp dụng được khuyến mại theo điều kiện tích lũy

R30 (Ngày phát hành: 3/12/2021)

 1. Báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu DS thống kê theo Đơn hàng con/Đơn hàng cha
 2. NVKD mong muốn sinh Đơn hàng từ Báo giá thì thừa hưởng được các thông tin từ Báo giá đã có
 3. Cảnh báo/Không cho phép KD đặt hàng vượt quá hạn mức nợ
 4. Khi cập nhật vị trí, NVKD mong muốn cập nhật được luôn cả địa chỉ giao hàng
 5. Quản lý mong muốn theo dõi đơn hàng, hoạt động do NVKD đi thị trường đúng tuyến/ngoài tuyến/có ghé thăm

R29 (Ngày phát hành: 10/11/2021)

 1. Cảnh báo/Không cho phép KD đặt hàng quá SL tồn/SL có thể đặt
 2. Thêm đơn hàng con từ đơn hàng cha ngầm định Ngày ghi sổ là ngày hiện tại, ngày giao hàng ngầm định trống
 3. Điều hướng đến trang cá nhân trên zalo từ số điện thoại nếu có

R28 (Ngày phát hành: 15/10/2021)

NVKD có thể gọi và nhận cuộc gọi từ Tổng đài Stringee

R27 (Ngày phát hành: 20/9/2021)

Khi đi thị trường có phát sinh khách hàng mới, NVKD mong muốn có thể lên nhanh được lộ trình đi tuyến cho khách hàng

R26 (Ngày phát hành: 30/8/2021)

 1. Quản lý mong muốn NVKD không được thực hiện check-in ghé thăm KH khi mà chưa check-out hoạt động đi tuyến trước đó
 2. Khi ghé thăm KH, KD mong muốn xem được khoảng cách từ vị trí hiện tại so với địa chỉ(vị trí) của KH đã lưu trên hệ thống để check in đúng vị trí chính xác

R25 (Ngày phát hành: 12/8/2021)

 1. Cho phép chiết khấu trên tổng giá trị Đơn hàng
 2. Áp dụng chương trình khuyến mại trên Đơn hàng, Báo giá

R24 (Ngày phát hành: 15/7/2021)

Cho phép KD xem thống kê nhanh hàng hóa đã mua kèm đơn giá chi tiết của từng khách hàng

R23 (Ngày phát hành: 8/7/2021)

 1. Khi đi tuyến, NVKD chụp ảnh báo cáo thì có thể chọn phân loại ảnh chụp
 2. Quản lý bán hàng muốn phê duyệt Đơn hàng, báo giá… ngay trên mobile app

R22 (Ngày phát hành: 19/6/2021)

 1. Khi check in gặp KH, nếu KH chưa được cắm vị trí, KD mong muốn nhanh chóng lấy vị trị hiện tại để cắm mốc chính xác vị trí KH
 2. Khi thêm/Sửa Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ cho phép KD nhanh chóng cập nhật được vị trí trên bản đồ để phục vụ đi tuyến

R19 (Ngày phát hành: 1/4/2021)

Quản lý lộ trình đi tuyến

R18 (Ngày phát hành: 19/1/2021)

Cho phép sử dụng Camera của mobile quét Barcode để nhanh chóng chọn hàng hóa vào Đơn hàng

Cập nhật 08/09/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng