1. Trang chủ
  2. Khi thêm/sửa Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ cho phép KD nhanh chóng cập nhật được vị trí trên bản đồ để phục vụ đi tuyến

Khi thêm/sửa Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ cho phép KD nhanh chóng cập nhật được vị trí trên bản đồ để phục vụ đi tuyến

Đối với NVKD đi thị trường, khi thêm mới/sửa bản ghi khách hàng, phần mềm cho phép chọn vị trí hiện tại trên bản đồ để lần sau đi tuyến hoặc chỉ đường chính xác.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình cập nhật địa chỉ trên ứng dụng AMIS Bán hàng mobile, nhấn biểu tượng để lấy vị trí hiện tại.

Nếu vị trí hiện tại bản đồ định vị chưa chính xác, người dùng có thể tìm kiếm vị trí tại thanh tìm kiếm địa chỉ.

Để cập nhật đồng thời thông tin Địa chỉ liên quan:

  • Tích chọn Cập nhật Địa chỉ (Giao hàng) nếu đang thao tác cập nhật Địa chỉ của Liên hệ, Địa chỉ (Hóa đơn) của Khách hàng
  • Tích chọn Cập nhật Địa chỉ (Hóa đơn) nếu đang thao tác cập nhật Địa chỉ (Giao hàng) của Khách hàng
  • Tích chọn Cập nhật Địa chỉ nếu đang thao tác cập nhật Địa chỉ (Giao hàng) của Liên hệ

Nhấn Cập nhật để chọn vị trí mới.

Nhấn Xong để cập nhật vị trí mới của bản ghi.

Cập nhật 03/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?