1. Trang chủ
  2. Theo dõi đơn giá bán gần nhất trên AMIS Bán hàng mobile

Theo dõi đơn giá bán gần nhất trên AMIS Bán hàng mobile

Ở một số doanh nghiệp, NVKD đến địa điểm của khách hàng và thực hiện chăm sóc khách hàng. Lúc này, NVKD dựa vào giá bán gần nhất trước đó để làm cơ sở đàm phán với khách hàng.

Chức năng cho phép NVKD tra cứu đơn giá bán gần nhất của hàng hóa cho khách hàng trên ứng dụng mobile để làm căn cứ đàm phán giá.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS Bán hàng mobile, NVKD tạo Đơn hàng/Báo giá/Cơ hội cho khách hàng cụ thể:

Ở tab Hàng hóa, nhấn vào dòng hàng hóa để xem thông tin chi tiết của hàng hóa đó.

Tại mục Đơn giá, Đơn giá sau thuế, nhấn biểu tượng để chọn đơn giá.

Mục Đơn giá gần nhất hiển thị 3 đơn giá bán của hàng hóa có Khách hàng ứng với Khách hàng đang chọn của đơn hàng và Ngày đặt hàng gần nhất với hiện tại, trừ đơn hàng đang xem.

Lưu ý: Nếu đơn hàng chưa chọn thông tin khách hàng thì không hiển thị được Đơn giá gần nhất.

Người dùng chọn đơn giá muốn sử dụng. Sau đó nhấn Xong.

Cập nhật 09/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận