1. Trang chủ
  2. Cảnh báo/Không cho phép NVKD đặt hàng vượt quá hạn mức nợ

Cảnh báo/Không cho phép NVKD đặt hàng vượt quá hạn mức nợ

Doanh nghiệp quy định hạn mức nợ cho mỗi khách hàng khác nhau. NVKD không được phép bán thêm hàng nếu tổng của giá trị đơn hàng hiện tại và công nợ còn phải thu vượt quá hạn mức nợ của khách hàng theo quy định.

Tính năng Cảnh báo/Không cho phép NVKD đặt hàng vượt quá hạn mức nợ giúp cảnh báo/không cho phép NVKD lưu đơn hàng khi tổng giá trị đơn hàng và công nợ còn phải thu vượt quá hạn mức công nợ của khách hàng để tránh bán hàng khi nợ cũ chưa thu hồi, gây rủi to trong thu hồi công nợ.

Hướng dẫn thực hiện

Để sử dụng tính năng này trên mobile, trước tiên, người dùng cần thiết lập hành xử trên AMIS Bán hàng bản web. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Khi người dùng lưu đơn hàng, nếu tổng Giá trị đơn hàng đang thao tác và Công nợ của khách hàng (được đồng bộ từ AMIS Kế toán) vượt quá Hạn mức nợ của khách hàng đó thì phần mềm hiển thị cảnh báo:

  • Đối với hành xử Không cho phép: Phần mềm hiển thị cảnh báo; lúc này, người dùng sẽ không thể lưu đơn hàng.
  • Đối với hành xử Cảnh báo: Phần mềm hiển thị cảnh báo. Nhấn Cảnh báo nếu muốn tiếp tục tạo đơn hàng.
  • Đối với hành xử Luôn cho phép: Phần mềm không hiển thị cảnh báo mà thực hiện lưu thành công đơn hàng vào hệ thống.
Cập nhật 03/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận