1. Trang chủ
  2. Quản lý bán hàng muốn phê duyệt đơn hàng, báo giá,… ngay trên mobile app

Quản lý bán hàng muốn phê duyệt đơn hàng, báo giá,… ngay trên mobile app

Cho phép bộ phận quản lý bán hàng phê duyệt theo quy trình phê duyệt ngay trên mobile.

Hướng dẫn thực hiện

Sau khi thiết lập quy trình phê duyệt và NVKD gửi yêu cầu phê duyệt (trên web hoặc mobile), Quản lý nhận được bản ghi cần phê duyệt. Để thực hiện phê duyệt trên mobile, anh chị thực hiện các thao tác:

Tại chi tiết bản ghi chờ phê duyệt, người được quyền phê duyệt nhấn chọn Phê duyệt.

Nhập nội dung phê duyệt và chọn thao tác:

  • Nhấn Phê duyệt/Từ chối để thực hiện thao tác tương ứng.
  • Nhấn Ủy quyền để ủy quyền cho người dùng khác phê duyệt: Chọn người ủy quyền phê duyệt và nhập nội dung; sau đó nhấn chọn Ủy quyền.

Sau khi phê duyệt thành công, tại chi tiết bản ghi hiển thị thông tin Đã phê duyệt như hình.

Cập nhật 19/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận