1. Trang chủ
  2. Cảnh báo/Không cho phép NVKD đặt hàng vượt quá SL tồn/SL có thể đặt

Cảnh báo/Không cho phép NVKD đặt hàng vượt quá SL tồn/SL có thể đặt

NVKD khi tư vấn, bán hàng sẽ kiểm tra số lượng tồn trong kho để tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên, đôi khi tư vấn số lượng khách hàng lớn, NVKD thường không chú ý đến số lượng tồn kho mà vẫn lên đơn hàng.

Khi chuyển sang bộ phận liên quan kiểm tra lại thấy thiếu hàng phải báo cho NVKD, NVKD phải báo lại cho khách hàng, dẫn đến mất nhiều thời gian của cả NV và khách hàng, ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ.

Tính năng Cảnh báo/Không cho phép lập đơn hàng có hàng hóa vượt quá số lượng tồn hoặc số lượng có thể đặt giúp cảnh báo/không cho phép NVKD lưu đơn hàng khi hàng hóa vượt quá SL tồn/SL có thể đặt tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhằm tiết kiệm thời gian NV phải rà soát lại đơn hàng, đồng thời tránh mất nhiều thời gian của khách hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Để sử dụng tính năng này trên mobile, trước tiên, người dùng cần thiết lập hành xử trên AMIS Bán hàng bản web. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Khi người dùng lưu đơn hàng, nếu số lượng hàng hóa trong bảng hàng hóa vượt quá SL hàng hóa tồn/SL hàng hóa có thể đặt thì phần mềm hiển thị cảnh báo:

  • Đối với hành xử Không cho phép: Phần mềm hiển thị cảnh báo và bảng thông tin danh sách các hàng hóa đặt vượt quá số lượng. Lúc này, người dùng sẽ không thể lưu đơn hàng.
  • Đối với hành xử Cảnh báo: Phần mềm hiển thị cảnh báo và bảng thông tin danh sách các hàng hóa đặt vượt quá số lượng. Nhấn Lưu đơn hàng nếu muốn tiếp tục tạo đơn hàng.
  • Đối với hành xử Luôn cho phép: Phần mềm không hiển thị cảnh báo mà thực hiện lưu thành công đơn hàng vào hệ thống.
Cập nhật 12/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận