1. Trang chủ
  2. Bắt buộc NVKD check out tại vị trí khách hàng

Bắt buộc NVKD check out tại vị trí khách hàng

Doanh nghiệp có nhân viên đi thị trường sẽ yêu cầu nhân viên phải thực hiện check out tại địa điểm của KH khi kết thúc phiên làm việc để Quản lý theo dõi được công việc của nhân viên.

Hướng dẫn thực hiện

Mời anh/chị xem hướng dẫn tại video dưới đây.

Hướng dẫn chi tiết

Để sử dụng tính năng này trên mobile, trước tiên, người dùng cần thiết lập hành xử trên AMIS Bán hàng bản web. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (mục Check out).

Khi người dùng thực hiện check out trên ứng dụng AMIS Bán hàng mobile, nếu khoảng cách từ vị trí của NVKD đến khoảng cách của khách hàng lớn hơn khoảng cách giới hạn (trong thiết lập):

  • Đối với hành xử Không cho phép: Phần mềm hiển thị cảnh báo. Lúc này, người dùng sẽ không thể check out.
  • Đối với hành xử Cảnh báo: Phần mềm hiển thị cảnh báo. Nhấn Đồng ý nếu muốn tiếp tục check out.
  • Đối với hành xử Luôn cho phép: Phần mềm không hiển thị cảnh báo mà thực hiện check out thành công.
Cập nhật 28/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận