1. Trang chủ
  2. Đồng bộ thông tin tồn kho của hàng hóa (trên mobile)

Đồng bộ thông tin tồn kho của hàng hóa (trên mobile)

(Chỉ có trên AMIS Bán hàng bản Platform)

Nhiều trường hợp số liệu tồn kho từ AMIS Kế toán chuyển sang bị lỗi, sai lệch dữ liệu hàng hóa thì NVKD cần cập nhật lại số liệu tồn kho mới nhất để đảm bảo chính xác dữ liệu bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Tại giao diện Tra cứu tồn kho, khi xem thông tin tồn kho của hàng hóa, nhấn biểu tượng để hệ thống đồng bộ dữ liệu tồn kho của hàng hóa đó.

Cập nhật 18/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận