1. Trang chủ
  2. Khi đi thị trường có phát sinh khách hàng mới, NVKD mong muốn có thể lên nhanh được lộ trình đi tuyến cho khách hàng đó

Khi đi thị trường có phát sinh khách hàng mới, NVKD mong muốn có thể lên nhanh được lộ trình đi tuyến cho khách hàng đó

Chức năng cho phép lên nhanh lộ trình đi tuyến cho khách hàng mới phát sinh khi đang đi thị trường để thực hiện đi những lần sau.

Hướng dẫn thực hiện

Ở chi tiết bản ghi Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ, tại Danh sách liên quan Lộ trình đi tuyến, nhấn biểu tượng + để thêm khách hàng vào lộ trình đi tuyến.

Chọn lộ trình đi tuyến và nhấn Tiếp theo.

Các thông tin Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Lặp lại hiển thị theo thông tin của Lộ trình đi tuyến đã chọn. Người dùng sửa lại các thông tin nếu cần và nhấn Cất để hoàn thành thêm khách hàng vào lộ trình đi tuyến.

Sau khi lưu thành công, lộ trình đi tuyến đã thêm được hiển thị ở chi tiết bản ghi Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ.

Cập nhật 21/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận