1. Trang chủ
  2. Khi check in gặp KH, nếu KH chưa được cắm vị trí, KD mong muốn nhanh chóng lấy vị trị hiện tại để cắm mốc chính xác vị trí KH

Khi check in gặp KH, nếu KH chưa được cắm vị trí, KD mong muốn nhanh chóng lấy vị trị hiện tại để cắm mốc chính xác vị trí KH

Đối với NVKD đi thị trường, khi thực hiện check in đi tuyến, nếu chưa cắm mốc vị trí thì phần mềm cho phép nhanh chóng cắm mốc vị trí để thực hiện check in một cách chính xác.

Hướng dẫn thực hiện

Khi NVKD thực hiện check in tại chi tiết bản ghi đi tuyến, nếu bản ghi chưa được cắm mốc vị trí thì phần mềm hiển thị cảnh báo như hình.

  • Nhấn tại cảnh báo để mở giao diện cập nhật vị trí. Sau đó, nhấn Cập nhật để phần mềm cập nhật vị trí hiện tại và đồng thời thực hiện check in theo vị trí mới.
  • Nhấn Không tại cảnh báo để thực hiện check in mà không cắm mốc.
Cập nhật 21/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?