4. Tính năng mới

R18 (Ngày phát hành: 19/1/2021)

Cho phép sử dụng Camera của mobile quét Barcode để nhanh chóng chọn hàng hóa vào Đơn hàng

R19 (Ngày phát hành: 1/4/2021)

Quản lý lộ trình đi tuyến

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger