1. Trang chủ
 2. R28 (Ngày phát hành: 5/5/2022)

R28 (Ngày phát hành: 5/5/2022)

 1. Báo cáo doanh số ghi nhận chi tiết theo đơn hàng_Cho phép thống kê theo Đơn hàng cha/Đơn hàng con
 2. Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng theo thị trường cho phép thống kê đơn hàng bao gồm bản nháp
 3. VOIP_Cho phép ghi nhận lại cuộc gọi nhỡ để NVKD không bỏ sót thông tin khách hàng liên hệ
 4. Đơn hàng_Đề nghị xuất hóa đơn từ đơn hàng cha lấy thông tin hàng hóa trong đơn hàng cha để đáp ứng khách hàng quản lý đơn hàng tổng, xuất hàng nhiều lần
 5. Chiến dịch, Chào hàng_Chức năng sinh cơ hội tại DSLQ Khách hàng, Tiềm năng/Liên hệ, giao diện chăm sóc, Giao diện xem rút gọn của chào hàng ngầm định lấy được Chiến dịch, chào hàng đang thao tác vào chiến dịch của cơ hội
 6. Bàn giao công việc_Cho phép NVKD bàn giao khách hàng cho NVKD khác thì bàn giao luôn cả danh sách Liên hệ của Khách hàng
 7. Hoạt động_KD mong muốn tra cứu được nhật ký chỉnh sửa các thông tin của hoạt động, Nội dung trao đổi của Hoạt động, Cơ hội,Ao cơ hội
 8. Báo cáo_Khuyến mại_Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại theo khách hàng
 9. Theo dõi và quản lý thông tin Đối thủ cạnh tranh
 10. Bảng hàng hóa_Doanh nghiệp mong muốn đổi tên trường kích thước theo nhu cầu (dài, rộng, cao) thì công thức tính số lượng có thể thiết lập theo tên trường mới
 11. Hàng hóa_Cho phép theo dõi Nguồn gốc, Thời hạn bảo hành, Kho ngầm định của hàng hóa
 12. Kết nối SME Cloud_Chính sách giá_Đồng bộ Ngừng theo dõi về CRM
 13. Khách hàng_Đối với Khách hàng cá nhân, khi sinh đơn hàng, tự động lấy lên thông tin người nhận hàng và SĐT người nhận
 14. Tồn kho_Tra cứu tồn kho, số lượng có thể đặt theo nhiều đơn vị tính
 15. Thùng rác_Xóa bản ghi trong thùng rác thì cảnh báo có phát sinh liên quan tránh lỗi dữ liệu
 16. AMIS Khuyến mại_Đáp ứng CTKM loại mua nhiều hàng hóa tất cả/bất kỳ trong nhóm,đạt giá trị,chiết khấu tiền/%/tặng hàng
 17. Màn hình danh sách dạng bảng_Cho phép chọn nhanh 1 trường chèn sang trái/phải 1 cột đang có, Ẩn cột, Cố định cột, Đưa cột về đầu dòng
 18. Thiết lập tự động hóa_Cho phép quản lý danh sách, Sửa/xóa các hành động tự động hóa của các quy trình
 19. Báo cáo_Phân tích số lượng khách hàng theo đơn vị/NVKD
 20. Đơn hàng_Trường hợp không cho phép lập đơn hàng vượt quá SL có thể đặt,nếu sửa lại SL hàng hoá trong 1 đơn hàng đã lưu trước đó thì SL có thể đặt không tính tới SL của đơn hàng hiện tại đã lưu trước đó để NVKD có thể cảnh báo chính xác
 21. Chính sách giá_Cho phép xuất khẩu chính sách giá kèm chi tiết hàng hóa
 22. Thông báo_Cho phép phần mềm push thông báo tới người dùng ngay cả khi đang không làm việc tại tab/trình duyệt
 23. Đơn hàng_Check điều kiện cảnh báo/không cho phép lập đơn hàng vượt quá SL tồn/SL có thể đặt theo đơn vị tính của đơn hàng
 24. Chung_Khi ẩn phân hệ, nếu người dùng từ phân hệ khác thực hiện Sinh/thêm bản ghi của phân hệ bị ẩn thì cảnh báo để NVKD hiểu
 25. Đi tuyến_Cho phép thiết lập địa chỉ check-in của khách hàng theo địa chỉ giao hàng
Cập nhật 05/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận