1. Trang chủ
 2. Đối thủ

Đối thủ

Mỗi doanh nghiệp sẽ có các đơn vị, đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp cần ghi lại thông tin những đối thủ cạnh tranh để so sánh tiêu chí nhằm đưa ra chiến lược phát triển cho doanh nghiệp của mình.

Phân hệ Đối thủ cho phép ghi nhận thông tin đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp để quản lý tập trung thông tin đối thủ, cập nhật nhanh chóng và dễ dàng theo dõi tình hình cạnh tranh của khách hàng, từ đó đưa ra đánh giá về thị trường và từng đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS CRM, vào phân hệ Đối thủ.

1. Thêm mới thông tin Đối thủ

1.1. Nhập vào mẫu thêm đối thủ

Chức năng cho phép nhập thông tin đối thủ vào phần mềm AMIS CRM.

Hướng dẫn thực hiện

Ở phân hệ Đối thủ, nhấn Thêm.

Khai báo các thông tin của đối thủ.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

1.2. Nhân bản từ đối thủ có sẵn

Chức năng cho phép thêm mới thông tin đối thủ bằng cách nhân bản từ thông tin đối thủ đã có trên phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện

Ở chi tiết bản ghi Đối thủ đã có sẵn, nhấn biểu tượng và chọn Nhân bản.

Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên giao diện nhân bản đối thủ. Nhấn Lưu.

1.3. Nhập khẩu đối thủ

AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Đối thủ có đuôi xls, xlsx, ods, csv, vcf.

Hướng dẫn thực hiện

Ở phân hệ Đối thủ, nhấn Nhập khẩu.

Xem hướng dẫn chi tiết thao tác nhập khẩu tại đây.

2. Quản lý thông tin đối thủ

Cho phép quản lý thông tin đối thủ trên phần mềm AMIS CRM.

2.1. Danh sách đối thủ

2.1.1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.2. Bộ lọc Đối thủ

Chức năng cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Người dùng tích chọn trường thông tin ở bộ lọc để hiển thị ô nhập dữ liệu tìm kiếm nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.3. Sửa thông tin Đối thủ

Chức năng cho phép sửa lại thông tin đối thủ.

Hướng dẫn thực hiện

Có 2 cách để sửa thông tin đối thủ:

 • Cách 1

Ở màn hình danh sách phân hệ Đối thủ, di chuột vào dòng bản ghi và nhấn biểu tượng

Sửa lại thông tin đối thủ. Nhấn Lưu để hoàn thành

 • Cách 2

Ở chi tiết bản ghi Đối thủ, nhấn Sửa.

Sửa lại thông tin đối thủ. Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.1.4. Chức năng hàng loạt

Ở phân hệ Đối thủ, nhấn biểu tượng để hiển thị các chức năng:

 • Quản lý thẻ: Chức năng cho phép quản lý danh sách thẻ được sử dụng trên phân hệ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xuất khẩu toàn bộ: Chức năng cho phép xuất khẩu toàn bộ bản ghi trên phân hệ Đối thủ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Thùng rác: Chức năng cho phép truy cập vào thùng rác để xem các bản ghi đã xóa. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.5. Chức năng trên màn hình danh sách

Ở phân hệ Đối thủ, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi và chọn chức năng:

 • Gắn thẻ: Chức năng cho phép gắn thẻ vào các bản ghi để thuận tiện theo dõi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Bỏ thẻ: Chức năng cho phép loại bỏ các thẻ đang gắn vào các bản ghi.
 • Cập nhật thông tin: Chức năng cho phép cập nhật nhanh một trường thông tin cho các bản ghi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Chia sẻ: Chức năng cho phép chia sẻ các bản ghi cho người khác. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Bàn giao công việc: Chức năng cho phép bàn giao lại các bản ghi đã chọn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xuất khẩu: Chức năng cho phép xuất khẩu các bản ghi được chọn trên phân hệ Đối thủ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xóa: Chức năng cho phép xóa bản ghi đối thủ đã chọn.

2.2. Chi tiết thông tin Đối thủ

Tại chi tiết bản ghi hiển thị các thông tin của Đối thủ.

Nhấn biểu tượng để hiển thị các chức năng.

 • Nhân bản: Chức năng cho phép nhân bản bản ghi đối thủ sang bản ghi mới. Xem hướng dẫn tại mục 1.2.
 • Nhật ký: Chức năng cho phép xem lại nhật ký các hành động thay đổi của bản ghi. Xem hướng dẫn thực hiện tại đây.
 • Xóa: Chức năng cho phép xóa bản ghi đối thủ đang xem.

Ở chi tiết bản ghi Đối thủ, có các tab Danh sách liên quan bao gồm: Ghi chú, Tài liệu đính kèm.

Người dùng vào các tab tương ứng để đính kèm ghi chú/tài liệu vào chi tiết bản ghi đối thủ.

Cập nhật 05/05/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng