1. Trang chủ
  2. Hành động trong quy trình tự động

Hành động trong quy trình tự động

Doanh nghiệp thiết lập nhiều quy trình tự động (quy trình làm việc, quy trình chăm sóc) và có nhiều hành động tự động khi quy trình chạy.

Chức năng cho phép quản lý danh sách hành động đã thiết lập trong quy trình tự động để theo dõi được chính xác các quy trình tự động vận hành trong doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Quy trình tự động/Hành động.

Có 6 tab tương ứng với 6 hành động trong quy trình tự động phần mềm đang cung cấp: Cập nhật thông tin, Gửi email thông báo, Giao nhiệm vụ, Bàn giao công việc, Thông báo, Gửi SMS.

Người dùng chọn tab tương ứng với hành động muốn xem.

Ví dụ ở đây đang chọn xem hành động Cập nhật thông tin.

1. Xem chi tiết hành động

Ở màn hình danh sách các hành động, nhấn vào tên hành động để xem chi tiết hành động.

Tại đây hiển thị thông tin chi tiết của hành động và các quy trình liên quan đang sử dụng hành động.

2. Sửa hành động

Lưu ý: Không sửa được các hành động liên quan đến quy trình tự động đang kích hoạt.

Có 2 cách sửa hành động:

  • Cách 1

Ở chi tiết hành động, nhấn Sửa.

Người dùng sửa lại các thông tin của hành động. Nhấn Lưu để hoàn thành.

  • Cách 2

Trên màn hình danh sách hành động, di chuột vào dòng hành động muốn sửa và nhấn biểu tượng

Người dùng sửa lại các thông tin của hành động. Nhấn Lưu để hoàn thành.

3. Xóa hành động

Lưu ý: Không xóa được các hành động liên quan đến quy trình tự động đã thiết lập.

Có 2 cách để xóa hành động:

  • Cách 1

Ở chi tiết hành động, nhấn Xóa.

Nhấn Xóa để hoàn thành.

  • Cách 2

Trên màn hình danh sách hành động, di chuột vào dòng hành động muốn xóa và nhấn biểu tượng

Nhấn Xóa để hoàn thành.

Cập nhật 04/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận