4. Chào hàng, Chiến dịch

Phân hệ Chiến dịch và phân hệ Chào hàng cho phép lập các chiến dịch theo từng đợt khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau.

4.1. Chào Hàng

Cho phép thực hiện chào hàng cho khách hàng một cách nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả công việc bằng các hình thức: gửi mail, gọi điện thoại, hội thảo/tập huấn, gặp mặt trực tiếp, gửi thư qua bưu điện, mạng xã hội.

4.1.1. Thêm Chào hàng

Bước 1: Chuẩn bị chào hàng

 • Vào phân hệ Chào hàng, nhấn Thêm mới, sau đó chọn hình thức chào hàng.
 • Khai báo các thông tin tương ứng với hình thức Chào hàng đã chọn
 • Nhấn Tiếp tục.
 • Bạn tạo danh sách khách hàng để thực hiện Chào hàng từ các nguồn sau:
  • Chọn khách hàng đã có trên Tiềm năng, Liên hệ
  • Thêm mới Tiềm năng. Xem hướng dẫn tại đây
  • Nhập khẩu danh Tiềm năng để thực hiện chào hàng
 • Nhấn Chọn khách hàng và thiết lập bộ Lọc khách hàng. Trong đó:
  • Phân hệ: là các phân hệ cho phép tìm kiếm (Tiềm năng, Liên hệ)
  • Bộ lọc: là các bộ lọc đã thiết lập sẵn trên phần mềm. Ngoài ra, bạn có thể tạo bộ lọc mới theo nhu cầu bằng cách nhấn Thêm bộ lọc.
 • Tại giao diện Thêm bộ lọc, bạn thiết lập điều kiện lọc theo mong muốn. Bạn cũng có thể chia sẻ bộ lọc đã tạo cho các thành viên khác cùng nhóm. Nhấn Cất.
 • Chương trình cho phép lọc theo tiêu chí Dữ liệu và Điều kiện các trường thông tin. Nhấn Tìm kiếm để lọc danh sách bản ghi thỏa mãn điều kiện.
 • Bạn tích chọn các Tiềm năng muốn đưa vào danh sách Chào hàng hoặc nhấn Chọn tất cả Tiềm năng trên danh sách của tất cả các trang.
 • Nhấn Chọn để chọn các bản ghi được tích trên danh sách vào Chào hàng.

Bước 2: Thực hiện chào hàng

Gửi email

Vào chi tiết bản ghi Chào hàng, tích chọn một khách hàng trong danh sách Khách hàng cá nhân, sau đó nhấn Gửi Email để thực hiện gửi email.

Lưu ý : Hệ thống chỉ đang hỗ trợ gửi mail cho từng khách hàng, chọn nhiều khách hàng thì chưa hỗ trợ gửi mail.

4.1.2. Chi tiết Chào hàng

AMIS Bán hàng đã có giao diện chào hàng mới. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

4.1.2.1. Tùy chỉnh tóm tắt trong Chào hàng gọi điện

 • Tại màn hình rút gọn Chào hàng gọi điện, nhấn biểu tượng và chọn Tùy chỉnh tóm tắt. Phần mềm hiển thị Tùy chỉnh tóm tắt của phân hệ tương ứng với bản ghi đang xem của Chào hàng.
 • Người dùng thiết lập Tùy chỉnh tóm tắt tương ứng bản ghi của phân hệ Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng. Hướng dẫn thực hiện xem tại đây.

4.2. Chiến Dịch

4.2.1. Thêm mới Chiến dịch

Phần mềm cho phép tạo mới Chiến dịch bằng nhiều cách :

Cách 1: Nhập thủ công thông tin của từng Chiến dịch

 • Vào phân hệ Chiến dịch, nhấn
 • Trên giao diên Thêm chiến dịch, khai báo thông tin chiến dịch.
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

Cách 2: Nhân bản Chiến dịch

 • Trong chi tiết Chiến dịch, nhấn . Nhấn Nhân bản.
 • Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên nhân bản Chiến dịch, nhấn Cất.

Cách 3: Thêm hàng loạt Chiến dịch bằng chức năng Nhập khẩu. Chi tiết tại đây.

4.2.2. Quản lý Chiến dịch

Danh sách Chiến dịch: Giúp quản lý và theo dõi danh sách Chiến dịch trên ứng dụng AMIS CRM.

4.2.2.1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

4.2.2.2. Bộ lọc Chiến dịch

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4.2.2.3. Chức năng hàng loạt

Tại phân hệ Chiến dịch, nhấn vào biểu tượng  để hiển thị các chức năng hàng loạt như Bàn giao công việc, Xóa hàng loạtCập nhật hàng loạtQuản lý thẻ,…

Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

4.2.3. Xem chi tiết Chiến dịch

Trên Danh sách chiến dịch, nhấn vào tên Chiến dịch để xem chi tiết Chiến dịch

4.2.3.1. Chiến dịch con

Cho phép người dùng thêm và xem danh sách các chiến dịch con có trong Chiến dịch đang xem.

Chọn Thêm Chiến dịch con, hiển thị màn hình thêm chiến dịch, nhập thông tin của chiến dịch, nhấn Cất.

4.2.3.2. Tình trạng tham gia

 • Vào mục Khách hàng tổ chức, chọn khách hàng, nhấn Cập nhật tình trạng.
 • Chọn tình trạng để cập nhật cho khách hàng, nhấn Cất.
 • Hiển thị thống kê số lượng bản ghi Tiềm năng, Liên hệ có trên DSLQ/ Khách hàng theo Tình trạng tham gia của Chiến dịch đang xem chi tiết và Chiến dịch con của Chiến dịch đang xem chi tiết.

4.2.3.3. Chọn vào chiến dịch

Cho phép chọn Khách hàng vào Chiến dịch.

 • Vào mục Khách hàng tổ chức, chọn khách hàng, nhấn Chọn vào chiến dịch.
 • Hiển thị danh sách các Chiến dịch có cùng loại với Chiến dịch đang xem. Chọn một Chiến dịch, nhấn Cất.
Cập nhật 11/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger