7. Đơn hàng

Đơn hàng được hiểu là đơn hàng/hợp đồng.

Đơn hàng chứa số đơn hàng, ngày, chi tiết đơn hàng (sản phẩm) bao gồm số lượng và giá dựa trên Báo giá bán hàng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng và Điều khoản & điều kiện khác.

Các thao tác với đơn hàng trên AMIS CRM 2.0 cụ thể như sau: 

7.1. Thêm mới Đơn hàng

Phần mềm cho phép tạo Đơn hàng bằng nhiều cách khác nhau:

Cách 1: Thêm từng Đơn hàng: Nhập thủ công tất cả thông tin của đơn hàng, thực hiện thêm lần lượt từng Đơn hàng.

Vào phân hệ Đơn đặt hàng, nhấn  để khai báo thông tin đơn hàng. Sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Cách 2: Nhân bản Đơn hàng

Tại chi tiết bản ghi Đơn hàng, nhấn và chọn Nhân bản.

Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản Đơn hàng. Nhấn Cất.

Cách 3: Thêm hàng loạt Đơn hàng bằng chức năng Nhập khẩu: AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Đơn hàng có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf. Chi tiết xem Tại đây

Lưu ý:

 • Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.

7.2. Quản lý danh sách đơn hàng

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Đơn hàng trên ứng dụng AMIS Bán hàng.

7.2.1. Thiết lập giao diện

Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

7.2.2. Bộ lọc

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

7.2.3. Chức năng khác

Tại màn hình danh sách Đơn hàng, nhấn vào biểu tượng  để hiển thị các chức năng hàng loạt như Bàn giao công việc, Xóa hàng loạtCập nhật hàng loạtQuản lý thẻ,… Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng Tại đây

7.2.4. Thêm/Sửa hàng hóa của hàng loạt đơn hàng

Chức năng cho phép thêm mới, thay đổi nhiều hàng hóa vào hàng loạt đơn hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Trên màn hình danh sách Đơn hàng, tích chọn đơn hàng muốn sửa (tối đa 100 đơn hàng) và chọn Cập nhật hàng hóa.

Tại giao diện Cập nhật hàng hóa, người dùng có thể thêm hàng hóa muốn cập nhật bằng cách Nhập khẩu hàng hóa/Chọn hàng hóa từ Báo giá/Đơn hàng cha hoặc Chọn hàng hóa từ kho.

Người dùng chọn Chèn thêm để thêm hàng hóa vào cuối cùng bảng thông tin hàng hóa của tất cả đơn hàng được chọn hoặc Ghi đè để thay thế toàn bộ hàng hóa trong đơn hàng được chọn bằng các hàng hóa được chọn.

Nhấn Cập nhật để hoàn thành.

Lưu ý:

 • Chỉ có thể thực hiện cập nhật hàng loạt đối với đơn hàng có tình trạng ghi doanh số là Bản nháp/Từ chối ghi và đơn hàng người dùng có quyền sửa.
 • Phần mềm hiện chưa hỗ trợ cập nhật hàng loạt hàng hóa cho đơn hàng có sử dụng ngoại tệ.

7.2.5. Báo cáo nhanh

Giúp Ban Lãnh đạo, Quản lý, NVKD nắm được thông tin tình hình thực hiện doanh số của các đơn vị cấp thấp hơn và nhân viên cụ thể, từ đó có các biện pháp hỗ trợ kịp thời để cải thiện tình hình thực hiện doanh số và đưa ra các quyết định quản trị phù hợp.

Xem chi tiết tại đây.

7.3. Thao tác trên từng đơn hàng

1. Tại màn hình danh sách Đơn hàng, tích chọn bản ghi: Chương trình hiển thị thêm các chức năng.

Gắn Thẻ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý đơn hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Nhấn vào biểu tượng  sẽ hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây.

3. Nhấn vào Tiêu đề cột để Sắp xếp danh sách.

4. Di chuột tới vào bản ghi sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi (biểu tượng )

7.4. Chi tiết Đơn hàng

Nhấn vào thông tin Số đơn hàng của bản ghi để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

7.4.1. Chức năng Đề nghị ghi, Đề nghị xuất hóa đơn, Sửa, Nhân bản,…

Tại giao diện chi tiết bản ghi, người dùng có thể thực hiện Đề nghị ghi DSĐề nghị xuất hóa đơnSửa bản ghi. Hoặc nhấn vào tính năng mở rộng (biểu tượng ) để hiển thị thêm các chức năng khác.

Lưu ý

 • Nếu Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp thì Chi tiết bản ghi sẽ hiển thị chức năng Đề nghị ghi DS và cho phép Sửa bản ghi.
 • Còn nếu Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi thì Chi tiết bản ghi đó sẽ có chức năng Thu hồi đề nghị ghi DS và không cho phép Sửa bản ghi.

Phần mềm cho phép thiết lập sửa bảng thông tin hàng hóa khi đơn hàng có tình trạng Đề nghị ghi/ Đã ghi. Chi tiết tại đây

7.4.2. Ghi doanh số, Từ chối ghi

Cho phép NVKD thực hiện Ghi doanh số/ Từ chối ghi doanh số. Chi tiết tại đây

7.4.3. Thêm Đơn hàng con sao chép các thông tin từ Đơn hàng cha

Tại giao diện chi tiết đơn hàng cha, khi Thêm Đơn hàng con cho phép sao chép nhanh thông tin của đơn hàng cha.

Chọn Đơn hàng cha => Nhấn biểu tượng để hiển thị tính năng mở rộng => Thêm Đơn hàng con

 • Copy nhanh thông tin của đơn hàng cha vào đơn hàng con
 • Copy thông tin bảng hàng hóa từ đơn hàng cha sang đơn hàng con
 • Trường tình trạng ghi doanh số và tình trạng không copy thông tin từ đơn hàng cha sang đơn hàng con, 2 trường đó vẫn trả ra dữ liệu theo quy luật thêm mới đơn hàng.

Lưu ý: Chọn hàng hóa có sẵn từ Báo giá/Đơn hàng cha. Chi tiết tại đây.

7.4.4. Chọn mã quy cách còn tồn kho của hàng hóa khi lập Đơn hàng/Hóa đơn

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh quần áo, máy móc, thiết bị, mỗi hàng hóa thường có nhiều đặc tính (mã quy cách): quần áo có nhiều màu sắc, kích thước; xe máy có số khung, số máy riêng;… Chức năng cho phép chọn mã quy cách còn tồn kho của hàng hóa khi NVKD lập Đơn hàng/Hóa đơn.

Hướng dẫn thực hiện

Để hiển thị cột mã quy cách trong bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng/Hóa đơn, người dùng cần thiết lập theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Tại bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng/Hóa đơn, nhấn Chọn mã quy cách.

Tại giao diện Nhập mã quy cách, người dùng chọn mã quy cách theo 1 trong 2 cách:

Cách 1: Nhập trực tiếp dữ liệu tại cột mã quy cách

Cách 2: Chọn mã quy cách từ danh sách tồn kho

 • Nhấn biểu tượng để hiển thị danh sách tồn kho theo mã quy cách của hàng hóa đang chọn.
 • Người dùng tích chọn tại dòng chứa mã quy cách.

Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Tổng số lượng của các mã quy cách phải bằng số lượng hàng hóa tương ứng của đơn hàng.

7.5. Danh sách liên quan

Tại giao diện chi tiết bản ghi đơn hàng, trong phần Danh sách liên quan:

 • Nhấn vào tên danh sách liên quan để điều hướng đến phần tương ứng.
 • Có thể thêm các mục mới vào danh sách liên quan hiện có bằng cách nhấn vào biểu tượng + xuất hiện khi di chuột đến dòng Danh sách liên quan.
 • Có thể tùy chỉnh danh sách liên quan bằng cách nhấn vào biểu tượng  bên cạnh mục Danh sách liên quan.

Xem hướng dẫn cách thao tác trên Danh sách liên quan tại đây.

Lưu ý:

 • Tại Bảng Thông tin hàng hóa, phần mềm cho phép sao chép thông tin Kho, Số lượng, Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu, Tiền chiết khấu, Thuế suất, Đơn giá sau thuế của hàng hóa xuống dòng dưới để giúp người dùng thao tác nhanh hơn. Cụ thể như sau:
  • Trên bảng Thông tin hàng hóa, chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng bên dưới => Chọn các cột sao chép dữ liệu => Sao chép
  • Nếu bật Hiển thị đơn giá sau thuế thì sẽ hiển thị trường Đơn giá sau thuế để sao chép thông tin xuống dòng dưới
  • Chi tiết xem tại đây
 • Tại trường Đơn vị thực hiện, phần mềm cho phép chọn lại đơn vị thực hiện. Cụ thể như sau:
  • Khi thêm, nhân bản, sinh đơn hàng thì trường Đơn vị thực hiện ngầm định theo phòng ban của Người thực hiện. Khi chọn lại Người thực hiện thì cũng ngầm định chọn lại Đơn vị thực hiện.
  • Cho phép chọn lại Đơn vị thực hiện khi người dùng thêm, sửa, nhân bản, sinh Đơn hàng
  • Nhấn Cất
Cập nhật 06/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

icon messenger