1. Trang chủ
 2. Ghi/ Từ chối ghi doanh số trong Đơn hàng

Ghi/ Từ chối ghi doanh số trong Đơn hàng

Đối với doanh nghiệp mà việc ghi nhận doanh số thực hiên bởi bộ phận kinh doanh như Giám đốc/ Trưởng phòng kinh doanh hoặc doanh nghiệp không sử dụng phần mềm AMIS Kế toán của MISA thì chức năng này cho phép thực hiện Ghi doanh số và Từ chối ghi doanh số cho đơn hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Để thiết lập quy trình ghi doanh số, cần thực hiện các bước chi tiết tại đây

Chỉ người dùng có quyền Ghi doanh số, Từ chối ghi tại phân hệ Đơn hàng mới có thể thực hiện chức năng này.

Để phân quyền cho vai trò được sử dụng chức năng này, tại Thiết lập Phân quyền/Vai trò, chọn vai trò, tích quyền Ghi doanh số, Từ chối ghi tại phân hệ Đơn hàng.

Cách 1: Thao tác ở chi tiết Đơn hàng

Ở màn hình chi tiết Đơn hàng đang Đề nghị ghi hoặc Đã ghi, hiển thị chức năng Ghi doanh số/Từ chối ghi.

 1. Ghi doanh số: Hiển thị khi Đơn hàng là Đề nghị ghi. Khi thực hiện hành động, hệ thống sẽ cập nhật các thông tin:
  • Cập nhật tình trạng ghi doanh số của đơn hàng từ Đề nghị ghi sang Đã ghi.
  • Cập nhật các dòng ghi nhận doanh số (Trừ các dòng hủy doanh số/ Đề nghị hủy) thành Đã ghi.
 2. Từ chối ghi: Hiển thị khi Đơn hàng là Đề nghị ghi hoặc Đã ghi. Khi thực hiện hành động, hệ thống sẽ cập nhật các thông tin:
  • Cập nhật tình trạng ghi doanh số của đơn hàng từ Đề nghị ghi sang Từ chối ghi doanh số.
  • Cập nhật các dòng ghi nhận doanh số (Trừ các dòng hủy doanh số/ Đề nghị hủy) thành Từ chối ghi.

Cách 2: Thao tác ở danh sách Đơn hàng

Ở màn hình danh sách Đơn hàng, tích chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng và chọn Ghi doanh số/Từ chối ghi doanh số.

 1. Ghi doanh số:
  • Chỉ có thể ghi doanh số các đơn hàng có tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi.
  • Hệ thống kiểm tra các đơn hàng được chọn để thực hiện chức năng Ghi doanh số với các đơn hàng thỏa mãn điều kiện. Chức năng tương tự trong chi tiết Đơn hàng.
 2. Từ chối ghi:
  • Chỉ có thể ghi doanh số các đơn hàng có tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi hoặc Đã ghi.
  • Hệ thống kiểm tra các đơn hàng được chọn để thực hiện chức năng Từ chối ghi doanh số với các đơn hàng thỏa mãn điều kiện. Chức năng tương tự trong chi tiết Đơn hàng.
Cập nhật 30/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?