3. Liên hệ

Liên hệ trên AMIS Bán hàng được định nghĩa là các khách hàng cá nhân hoặc liên hệ của các khách hàng tổ chức.

3.1. Thêm mới Liên hệ

AMIS CRM 2.0 cho phép tạo Liên hệ bằng nhiều cách khác nhau:

Cách 1: Nhập các thông tin chi tiết vào mẫu Thêm Liên hệ: Nhập thủ công tất cả thông tin của Liên hệ, thực hiện thêm lần lượt từng liên hệ. Người dùng có thể nhập chi tiết vào mẫu Thêm khách hàng hoặc Nhân bản từ Khách hàng đã có trên phần mềm.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Khách hàng

 • Vào phân hệ Liên hệ, nhấn 
 • Trên giao diện Thêm liên hệ, khai báo các thông tin Liên hệ. Nhấn Cất.

Nhân bản Liên hệ

 • Trên danh sách liên hệ, nhấp đúp chuột trái vào liên hệ tương ứng để nhân bản.
 • Trong biểu mẫu chi tiết liên hệ, nhấn , chọn Nhân bản.
 • Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản liên hệ. Nhấn Cất.

Cách 2: Thêm hàng loạt Liên hệ bằng chức năng Nhập khẩu liên hệ: AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách liên hệ có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf. Xem hướng dẫn tại đây.

Cách 3: Thu thập Liên hệ từ trang web công ty: Khi khách hàng truy cập trang web của công ty và điền vào mẫu thông tin trên trang web sẽ tự động chuyển vào danh sách liên hệ theo quy tắc đã thiết lập.

Cách 4: Chuyển đổi từ Tiềm năng thành Liên hệ: Hệ thống cho phép chuyển đổi Tiềm năng thành Liên hệ, Khách hàng và Cơ hội trên trang chi tiết tiềm năng.

 • Vào phân hệ Tiềm năng, nhấn vào thông tin Họ và tên bản ghi để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.
 • Nhấn chọn Chuyển đổi.
 • Điền các thông tin để chuyển đổi tiềm năng. Sau đó nhấn Chuyển đổi.
 • Tại giao diện Đã chuyển đổi tiềm năng, bạn nhấn vào dòng Liên hệ để chuyển đến bản ghi Liên hệ vừa chuyển đổi.

Lưu ý:

 • Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.

3.2. Quản lý Liên hệ

Liên hệ là đối tượng Khách hàng cá nhân hoặc là liên hệ của Khách hàng tổ chức mà NVKD đang thực hiện tìm hiểu, chăm sóc, demo/giới thiệu sản phẩm, thuyết phục Khách hàng đồng ý mua sản phẩm Doanh nghiệp bán. Việc chăm sóc Liên hệ có vai trò rất quan trọng trong quy trình bán hàng của Doanh nghiệp, trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm

AMIS CRM 2.0 giúp bạn quản lý, theo dõi, chăm sóc Liên hệ một cách dễ dàng, thuận tiện nhất, giúp tăng hiệu suất làm việc, tăng tỉ lệ chiến thắng của Cơ hội bán hàng.

3.2.1. Danh sách Liên hệ

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Liên hệ trên ứng dụng AMIS CRM.

1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Bộ lọc Liên hệ

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Chức năng hàng loạt

1. Tại phân hệ Liên hệ, nhấn vào biểu tượng   để hiển thị các chức năng hàng loạt như Bàn giao công việc, Xóa hàng loạtCập nhật hàng loạtQuản lý thẻ,… Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

2. Nhập khẩu: Cho phép nhập khẩu dữ liệu có sẵn vào phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết cách nhập khẩu tại đây.

3.2.2. Chức năng cho từng bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng  để hiển thị Danh sách Liên hệ.

2. Tích chọn bản ghi, chương trình sẽ hiển thị thêm các chức năng.

Gắn Thẻ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Liên hệ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bàn giao công việc

 • Chọn chức năng Bàn giao công việc, sau đó chọn người được bàn giao công việc (nhấn vào biểu tượng  để chọn Cơ cấu tổ chức).
 • Nếu muốn gửi thông báo đến người được bàn giao công việc thì tích chọn Gửi email thông báo đến [Người được bàn giao].
 • Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

Chọn vào chiến dịch: Cho phép người dùng thêm các Liên hệ đã được tích chọn trên danh sách vào Chiến dịch.

 • Khi nhấn Chọn vào chiến dịch, chương trình sẽ hiển thị danh sách chiến dịch.
 • Người dùng chọn Chiến dịch, sau đó nhấn Chọn để thêm Liên hệ đó vào Chiến dịch.
 • Ngoài ra, người dùng có thể Thêm nhanh chiến dịch hoặc Thêm Chào hàng ngay trên giao diện Chọn chiến dịch bằng cách chọn chức năng tương ứng.

3. Nhấn vào biểu tượng  sẽ hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây.

4. Nhấn vào Tiêu đề cột để Sắp xếp danh sách.

3.2.3. Chi tiết bản ghi Liên hệ

1. Nhấn vào thông tin Mã liên hệTổ chức hoặc Họ và tên bản ghi để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

2. Nhấn vào tính năng mở rộng biểu tượng   để hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

3.2.4. Danh sách liên quan

Xem hướng dẫn cách thao tác trên Danh sách liên quan tại đây.

3.2.5. Lịch sử giao dịch

Cho phép người dùng xem lại lịch sử các thay đổi đối với bản ghi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3.2.6. Sinh Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng từ Liên hệ

 • Từ giao diện Danh sách Liên hệ, tích chọn bản ghi Liên hệ muốn Sinh Cơ hộiBáo giá hoặc Đơn hàng, sau đó nhấn Sinh và chọn chức năng tương ứng.
 • Hoặc từ giao diện Chi tiết bản ghi nhấn Sinh và chọn chức năng tương ứng.
Cập nhật 09/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger