1. Trang chủ
  2. Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch

Cho phép người dùng xem lại lịch sử các thay đổi đối với bản ghi.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Tiềm năng/Liên hệ/Cơ hội/Khách hàng.

2. Trên giao diện Danh sách bản ghi, màn hình bên phải hiển thị thông tin Lịch sử giao dịch (Lịch sử hoạt động và Lịch sử mua hàng) theo bản ghi bạn lựa chọn.

3. Hoặc trên giao diện Chi tiết bản ghi, nhấn vào mục Lịch sử giao dịch, thông tin lịch sử giao dịch sẽ hiển thị màn hình bên phải.

  • Thông tin hoạt động (Lịch sử hoạt động): lấy lên danh sách các hoạt động của Ghi chú, Chiến dịch, Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi.
  • Lịch sử mua hàng (Lịch sử mua hàng): lấy lên danh sách các giao dịch của Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn.
Cập nhật 09/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?