1. Trang chủ
 2. Email Marketing

Email Marketing

1. Thiết lập Email Marketing

Cho phép thiết lập kết nối với các nhà cung cấp Email Marketing để có thể thực hiện gửi Email Marketing chăm sóc khách hàng trên AMIS CRM.

Hiện tại, AMIS CRM đã đáp ứng hỗ trợ kết nối với các nhà cung cấp ZetaMail, MailChimp, GetResponse.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Lấy Thông tin Token của nhà cung cấp dịch vụ tương ứng

Lưu ý: Bạn cần đăng ký tài khoản cá nhân trên hệ thống ZetaMail/MailChimp/GetResponse để thực hiện được bước này.

 • Đối với ZetaMail:

1. Đăng nhập địa chỉ website: https://www.zetamail.vn

2. Nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Tài khoản của tôi.

3. Sao chép (Copy) dãy chữ số (gồm 40 ký tự) tại dòng Secret Token.

 • Đối với MailChimp:

1. Đăng nhập địa chỉ website:https://www.mailchimp.com

2. Nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Account.

3. Nhấn Extras, chọn API keys.

4. Tại mục Your API keys, chọn Creat A Key. Sau đó,Sao chép dãy chữ số (gồm 36 ký tự) tại cột API key.

 • Đối với GetResponse:

1. Đăng nhập địa chỉ website:https://vn.getresponse.com

2. Nhấn Menu, chọn Tích hợp.

3. Nhấn vào mục API, chọn Tạo khóa API.

4. Đặt tên cho khóa API bằng cách gõ tên vào ô trống, sau đó nhấn Tạo.

5. Nhấn Sao chép để sao chép dãy API (gồm 32 ký tự).

Bước 2: Thiết lập Email Marketing trên AMIS CRM

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Kênh bán hàng\Email.

Chọn tab Email Marketing. Sau đó, chọn Kết nối để kết nối với nhà cung cấp dịch vụ tương ứng.

1. Đối với ZetaMail:

Bạn Dán (Paste) dãy chữ số (gồm 40 ký tự) đã sao chép ở bước 1 vào mục Secret Token.

2. Đối với MailChimp:

Bạn Dán dãy chữ số (gồm 36 ký tự) đã sao chép ở bước 1 vào mục MailChimp API Key

3. Đối với GetResponse:

Bạn Dán dãy chữ số (gồm 32 ký tự) đã sao chép ở bước 1 vào mục Secret Token

Lưu ý: Thông tin Token được lấy từ Thông tin tài khoản cá nhân trên ZetaMail/Mailchimp/GetResponse tại bước 1.

Nhấn Lưu. Chương trình cho phép ghép trường thông tin từ ZetaMail/MailChimp/GetResponse với các trường thông tin của Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng trên AMIS CRM.

 • Trường trên Zetamail/MailChimp/GetResponse: Lấy lên tất cả các trường và thứ tự sắp xếp tại nhà cung cấp dịch vụ tương ứng.
 • Trường Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng: Lấy lên danh sách và thứ tự sắp xếp các trường Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng tại Thiết lập/Tùy chỉnh/Phân hệ và trường/Tiềm năng (Liên hệ, Khách hàng).

Nhấn Cập nhật để hoàn thành thiết lập Email Marketing.

2. Chức năng gửi Email Marketing

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh soạn email, gửi email marketing đến khách hàng trên AMIS CRM và đo đếm được hiệu quả gửi email (Số lượng email gửi đi, tỷ lệ mở email, tỷ lệ mail rác, …).

Hướng dẫn thực hiện:

Trên giao diện AMIS CRM, chọn Khác\Email Marketing.

Trên giao diện Email Marketing, bạn có thể lọc các Email theo tình trạng: Đã gửi, Đặt lịch, Bản nháp.

Để gửi Email Marketing, bạn nhấn vào Gửi Email.

Lưu ý: Bạn cần phải thiết lập Email Marketing để sử dụng chức năng này, nếu bạn chưa thiết lập, xem bước 1.

Tại giao diện Gửi Email Marketing, bạn cập nhật các Thông tin Email:

 • Nhà cung cấp dịch vụ gửi Email Marketing: ZetaMail, MailChimp, GetResponse, Email cá nhân (POP3/IMAP, Gmail)
 • Địa chỉ Email gửi đi
 • Tên hiển thị tiêu đề Email
 • Danh sách Email người nhận (Lưu ý: Bạn cần tạo danh sách Email người nhận, xem hướng dẫn tạo danh sách tại đây)
 • Địa chỉ Email phản hồi tới (Reply-To)
 • Chọn Mẫu Email chào hàng (Danh sách mẫu Email lấy từ Mẫu email được thiết lập trên nhà cung cấp dịch vụ tương ứng).

Bạn kiểm tra thông tin gửi Email trước khi gửi bào gồm: Thông tin gửi emailNội dung và Mẫu email.

Sau khi kiểm tra các thông tin đúng, bạn nhấn Gửi để gửi email hoặc nhấn Đặt lịch để đặt lịch hẹn gửi email theo thời gian mong muốn (đối vói email gửi từ Email cá nhân thì không hỗ trợ Đặt lịch)

Trong trường hợp bạn chưa muốn gửi Email và cần điều chỉnh lại nội dung, bạn có thể nhấn vào Lưu nháp.

3. Thống kê tình trạng gửi Email Marketing

Lưu ý: Đối với email gửi từ Email cá nhân thì phần mềm không hỗ trợ xem xem báo cáo kết quả gửi.

Để thống kê tình trạng gửi Email, trên giao diện Gửi Email Marketing, bạn nhấn vào Xem báo cáo.

Giao diện báo cáo tình trạng gửi Email Marketing hiển thị, bạn có thể đo đếm được hiệu quả gửi email (Số lượng email gửi đi, tỷ lệ mở email, tỷ lệ mail rác, …)

4. Chọn nhanh Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng vào danh sách gửi Email Marketing

Chức năng này cho phép chọn nhanh được Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng ngay từ danh sách các phân hệ vào danh sách gửi Email Marketing.

Hướng dẫn thực hiện

Cách 1: Chọn từ danh sách Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng

Tại màn hình danh sách phân hệ Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi muốn thêm vào danh sách gửi Email Marketing. Sau đó nhấn biểu tượng và chọn Chọn vào DS Email Marketing.

Người dùng tích chọn danh sách gửi Email Marketing có sẵn.

Hoặc thêm danh sách mới bằng cách nhấn và khai báo các thông tin, sau đó nhấn Đồng ý.

Tích chọn danh sách và nhấn Chọn để hoàn thành.

Cách 2: Chọn từ danh sách khách hàng của Chào hàng/Chiến dịch

Tại mục Khách hàng cá nhân/Khách hàng tổ chức trong Danh sách liên quan của chi tiết bản ghi Chào hàng/ Chiến dịch, tích chọn 1 hoặc nhiều khách hàng, sau đó nhấn Chọn vào DS Email MKT.

Người dùng chọn danh sách gửi Email Marketing tương tự cách 1.

Cập nhật 13/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng