1. Trang chủ
  2. Xóa hàng loạt

Xóa hàng loạt

Xóa nhiều bản ghi trên phân hệ theo điều kiện lọc bản ghi.

Cách thực hiện

Vào phân hệ mong muốn.

Nhấn vào chức năng mở rộng, sau đó chọn Xóa hàng loạt.

Thiết lập điều kiện tìm kiếm các bản ghi muốn xóa và nhấn Tìm kiếm.

Tích chọn tất cả các bản ghi.

Nhấn Xóa.

Cập nhật 14/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?