1. Trang chủ
 2. Thẻ tư vấn

Thẻ tư vấn

Trong quá trình tiếp thị và bán hàng, tất cả các hoạt động từ tiếp cận, thuyết phục khách hàng mua hàng thành công cho đến việc chăm sóc khách hàng sau bán sẽ có những lúc khách hàng gặp khó khăn hoặc thắc mắc về một vấn đề nào đó và cần NVKD hỗ trợ. 

Phân hệ Thẻ tư vấn của AMIS Bán hàng là công cụ ghi nhận và quản lý các vấn đề gặp phải của khách hàng, giúp NVKD hỗ trợ giải quyết vấn đề của khách hàng nhanh chóng, chính xác đồng thời có cách tư vấn khách hàng phù hợp hơn. Một quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tối đa hóa trải nghiệm khách hàng, khiến họ cảm thấy mình được đề cao và tôn trọng làm gia tăng quyết định mua hàng, khiến khách hàng ấn tượng, hài lòng và luôn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

1. Thêm mới Thẻ tư vấn

1.1. Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Thẻ tư vấn

Vào phân hệ Thẻ tư vấn, nhấn Thêm.

Trên giao diện Thêm Thẻ tư vấn, khai báo các thông tin.

1.2. Nhân bản Thẻ tư vấn

Tại chi tiết bản ghi Thẻ tư vấn, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm và chọn Nhân bản.

Tại màn hình Nhân bản Thẻ tư vấn chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin của bản ghi trước đó, bạn sửa lại các thông tin cần thiết. Sau đó nhấn Lưu để hòan thành.

1.3. Nhập khẩu Thẻ tư vấn

Phần mềm cho phép ghi nhận hàng loạt thông tin Thẻ tư vấn đã được nhân viên kinh doanh thu thập lại trong tệp nguồn có định dạng: .xls, .xlsx, .csv, .ods hoặc .vcf. Xem hướng dẫn nhập khẩu tại đây.

2. Quản lý Thẻ tư vấn

Với AMIS Bán hàng bạn có thể quản lý Thẻ tư vấn một cách dễ dàng, thuận tiện nhất. Với nhiều tính năng chuyên biệt tối ưu cho các hoạt động liên quan đến quản lý Thẻ tư vấn

2.1. Danh sách Thẻ tư vấn

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Thẻ tư vấn trên ứng dụng AMIS Bán hàng

2.1.1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.2. Bộ lọc Thẻ tư vấn

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.3. Chức năng Sửa bản ghi 

 • Tính năng cho phép người dùng sửa các thông tin của Thẻ tư vấn
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách Thẻ tư vấn, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi và nhấn vào biểu tượng chiếc bút.

Tại màn hình chi tiết Sửa Thẻ tư vấn, sửa lại các thông tin cần thiết.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.1.4. Sắp xếp thứ tự hiển thị thông tin trong cột 

 • Tính năng cho phép NVKD sắp xếp lại thứ tự hiển thị thông tin trong cột trên màn hình danh sách.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách hãy nhấp vào tiêu đề cột, sau đó sắp xếp danh sách các bản ghi:

 • Tăng/Giảm: Để sắp xếp thứ tự hiển thị thông tin trong cột
 • Tìm kiếm: Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh thông tin bản ghi

2.1.5. Chức năng hàng loạt trên phân hệ Thẻ tư vấn

Nhấn vào biểu tượng để hiển thị chức năng hàng loạt bản ghi trên danh sách hàng hóa. 

 • Quản lý thẻ: Tính năng cho phép quản lý danh sách thẻ được thêm từ giao diện Quản lý thẻ – Thẻ tư vấn. Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.
 • Thùng rác: Tính năng cho phép hiển thị tất cả các bản ghi mà bạn có quyền truy cập đã bị xóa trong tài khoản AMIS Bán hàng của bạn . Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.

2.1.6. Chức năng cho từng bản ghi

 • Nhận xử lý: Khi khách hàng để lại thông tin nhân viên điều phối/Quản lý sẽ phân công cho NVKD xử lý. NVKD tiếp nhận thông tin của Khách hàng và thực hiện liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin. Sau khi liên hệ, NVKD xác định được đây là cơ hội bán hàng thì NVKD có thể thực hiện ghi nhận xử lý để tiến hành chăm sóc bán hàng.

Trên màn hình danh sách, tích chọn bản ghi và nhấn Nhận xử lý để tiến hành chăm sóc bán hàng.

Khi đó phần mềm tự động cập nhật thông tin Tình trạng của thẻ tư vấn là Tiếp nhận.

 • Gắn thẻ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Thẻ tư vấn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Bỏ thẻ: Cho phép gỡ thẻ đã gắn trước đó vào thẻ tư vấn.

Trên màn hình danh sách, tích chọn bản ghi và nhấn Bỏ thẻ.

Chương trình hiển thị danh sách thẻ đã được thêm tại Quản lý thẻ, người dùng chọn thẻ cần gỡ bằng cách nhập tên thẻ hoặc chọn thẻ.

Nhấn Xóa để hoàn thành.

Lưu ý: Nếu người dùng tích chọn Xóa tất cả thẻ từ những bản ghi đã chọn thì chương trình sẽ gỡ tất cả các thẻ đang được gắn với các bản ghi đã chọn.

 • Cập nhật tình trạng: Cho phép người dùng cập nhật nhanh tình trạng Thẻ tư vấn của bản ghi

Trên màn hình danh sách, tích chọn bản ghi và nhấn Cập nhật tình trạng

Nhấn vào biểu tượng để chọn tình trạng muốn cập nhật.

Nhấn Cập nhật để hoàn thành.

 • Cập nhật chiến dịch: Tính năng cho phép thêm Thẻ tư vấn vào chiến dịch bán hàng của doanh nghiệp.

Trên màn hình danh sách, tích chọn bản ghi. Sau đó nhấn vào biểu tượng và chọn Cập nhật chiến dịch.

Chọn chiến dịch muốn cập nhật hoặc nhấn vào biểu tượng để xem danh sách chi tiết thông tin chiến dịch 

Tại màn hình chọn chiến dịch:

 • Xem chi tiết thông tin và tích chọn chiến dịch phù hợp
 • Thêm chiến dịch: Cho phép thêm nhanh chiến dịch mới vào Thẻ tư vấn 

Tại giao diện Thêm nhanh chiến dịch, khai báo thông tin chiến dịch. Nhấn Lưu

Nhấn Cập nhật để hoàn thành.

 • Cập nhật thông tin: Cho phép người dùng cập nhật nhanh thông tin cho các bản ghi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Bàn giao công việc: Giúp NVKD dễ dàng, nhanh chóng bàn giao lại công việc, nội dung Cơ hội cho NVKD khác. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xuất khẩu: Cho phép xuất khẩu các bản ghi đang được tích chọn từ các phân hệ trên AMIS Bán hàng ra file định dạng xlsx. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xóa: Tính năng cho phép xóa bản ghi được chọn. 

Tại màn hình danh sách, tích chọn bản ghi và nhấn vào biểu tượng chọn Xóa. 

Sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.

2.1.7. Lịch sử giao dịch

 • Tính năng cho phép người dùng xem lịch sử giao dịch và các hoạt động liên quan Thẻ tư vấn.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách Thẻ tư vấn, click chuột vào bản ghi cụ thể. Sau đó nhấn vào biểu tượng sẽ hiển thị Lịch sử giao dịch.

Tại màn hình Lịch sử giao dịch, NVKD có thể thực hiện các thao tác:

 • Thêm cuộc gọi: Cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi cần làm với khách hàng khi cần thiết. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Thêm nhiệm vụ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Thẻ tư vấn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Thêm lịch hẹn: Cho phép người dùng tạo các Lịch hẹn cần làm với Khách hàng, Liên hệ của Thẻ tư vấn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Gửi Email: Cho phép người dùng thiết lập Email cá nhân để gửi email cho khách hàng từ phần mềm. (Chỉ sử dụng được tính năng này khi kết nối email, chi tiết tại đây).
 • Thông tin hoạt động: Tại đây sẽ hiển thị các Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn, Ghi chú, Chiến dịch, Thẻ tư vấn của khách hàng đó. Đối với Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn người dùng di chuột vào hoạt động đó sau đó nhấn vào biểu tượng ba chấm để thực hiện Sửa/Xóa.
 • Thông tin mua hàng: Hiển thị thông tin các Cơ hội, Đơn hàng, Hóa đơn của khách hàng đó. Nhấn vào số đơn hàng, số ĐNX Hóa đơn, Tên cơ hội để mở xem chi tiết.
 • Thông tin Liên hệ: Tại đây hiển thị danh sách liên hệ của khách hàng. Người dùng di chuột đến danh sách liên hệ sau đó nhấn vào biểu tượng / để thực hiện Sửa/Xóa. Nhấn vào biểu tượng trên màn hình thông tin liên hệ để thêm nhanh Thông tin liên hệ.

2.2. Chi tiết bản ghi Thẻ tư vấn

Nhấn vào thông tin Mã thẻ tư vấn hoặc Tên thẻ tư vấn hoặc nhấp chuột trái liên tục hai lần vào bản ghi cần thao tác để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

Tại chi tiết bản ghi Thẻ tư vấn, NVKD có thể thực hiện các thao tác:

 •  Nhận xử lý: Sau khi NVKD tiếp nhận thông tin của Khách hàng và thực hiện liên hệ với khách hàng để hỗ trợ khách hàng. Sau khi liên hệ, NVKD xác định được đây là cơ hội bán hàng thì NVKD có thể nhận xử lý để tiến hành chăm sóc bán hàng. Tại chi tiết bản ghi, nhấn Nhận xử lý để hoàn thành.
 • Sửa: Cho phép sửa bản ghi Thẻ tư vấn đó
 • Nhấn vào tính năng mở rộng biểu tượng để hiển thị thêm các chức năng khác:
 • Bàn giao công việc: Giúp NVKD dễ dàng, nhanh chóng bàn giao lại công việc, nội dung Thẻ tư vấn cho NVKD khác. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Gửi phê duyệt: Cho phép NVKD gửi thông tin Thẻ tư vấn cho bộ phận quản lý bán hàng phê duyệt theo quy trình phê duyệt. Để sử dụng tính năng này cần thiết lập quy trình phê duyệt. Sau khi thiết lập quy trình phê duyệt và NVKD gửi yêu cầu phê duyệt (trên web hoặc mobile), Quản lý nhận được bản ghi cần phê duyệt.  Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập quy trình phê duyệt tại đây.
 • Tùy chỉnh tóm tắt: Cho phép người dùng tùy chỉnh xem nhanh các thông tin tóm tắt tại chi tiết bản ghi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Nhân bản: Cho phép sao chép các dữ liệu giống với bản ghi trước đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xóa: Tính năng cho phép xóa Thẻ tư vấn.
 • Danh sách liên quan: Nhấn vào biểu tượng để tùy chỉnh Danh sách liên quan. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Cập nhật 11/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận