1. Trang chủ
 2. Tiện ích chung (mobile)

Tiện ích chung (mobile)

 1. Giao tiếp với khách hàng (gọi điện, nhắn tin)
 2. Thiết lập cho phân hệ
 3. Giao diện danh sách
 4. Tìm kiếm bản ghi
 5. Lọc bản ghi
 6. Sắp xếp danh sách
 7. Phân công
 8. Chỉ đường
 9. Đính kèm tài liệu
 10. Thay đổi thứ tự hiển thị các chức năng trong chi tiết bản ghi
 11. Áp dụng chương trình khuyến mại, chương trình tích lũy
 12. Cập nhật hàng loạt thông tin trong bảng hàng hóa của Cơ hội/Báo giá/Hóa đơn
 13. Cảnh báo khi lập đơn hàng con có số lượng hàng vượt quá số lượng chưa đặt trên đơn hàng cha
 14. Giới hạn phân hệ NVKD được xem trên mobile
 15. Ghi nhận nội dung trao đổi ở Đơn hàng, Thẻ tư vấn, Đi tuyến
Cập nhật 18/01/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng